Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FOI får fyra miljoner 2008 för stöd till FN

Utrikesdepartementet har beslutat att ge FOI 4 miljoner kronor i bidrag för stöd till FN. Pengarna är ett stöd till ett FN-projekt om hälso- och miljöbedömningar vid fredsfrämjande internationella insatser.

"FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet och särskilt inom området för hälso- och miljöbedömningar, där FOI anses världsledande", skriver regeringskansliet i sitt bidragsbeslut.

Sedan ett par år tillbaka samarbetar och stödjer FOI Förenta nationerna i frågor som rör miljöskydd och hälsorisker i fredsfrämjande insatser.

- FN har vid flera tillfällen uttryckt sin uppskattning över FOI:s expertstöd och har bett oss på FOI att förlänga samarbetet kring hälso- och miljörisker, säger Anders Norqvist, avdelningschef för CBRN-skydd och Säkerhet vid FOI i Umeå. Att Sverige på detta sätt nu bättre kan stödja FN är ett bevis på hur allvarligt Sverige ser på frågan liksom det ovärderliga expertstöd FOI kan ge till samhället i stort.

Det nya FN-projektet löper på två år och omfattar totalt 8 miljoner kronor. Det genomförs i nära samverkan mellan FOI, Försvarsmakten (FM) och olika FN-organ inom områdena sjukvård, hälsa och fredsbevarande åtgärder. Projektet kommer att inriktas på FN-insatserna i västra Sudan, Tchad och Centralafrikanska Republiken.

- Erfarenheten visar att hälsa och miljö påverkar möjligheten att genomföra fredsfrämjande insatser, säger Birgitta Liljedahl, forskare vid FOI som leder projektet.

Kontakt
Anders Norqvist, avdelningschef, FOI, anders.norqvist@foi.se , 08-10 66 01, 070-2706631
Birgitta Liljedahl, forskare, FOI, birgitta.liljedahl@foi.se, 090-10 66 06, 070-335 66 06
Maria Hugosson, pressansvarig, maria.hugosson.@foi.se, 08-555 031 55, 073-444 77 55

Ämnen

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 200 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden