Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FOI utreder relation till företaget SSTI

– FOI välkomnar uppdraget att svara på frågor om myndighetens relation till företaget SSTI. Arbetet har redan inletts och vi kommer att redovisa resultatet så fort vi kan, säger Jan-Olof Lind, generaldirektör för FOI.

FOI har i dag tagit emot en skriftlig begäran från Försvarsdepartementet om svar på frågor kring FOI:s relationer med företaget SSTI, Swedish Security Technology Innovation. Frågorna är dels om FOI förvärvat aktier eller andelar i bolaget eller gjort något annat tillskott av kapital i bolaget, dels om FOI på något annat sätt varit delaktig i bildandet eller driften av bolaget. Arbetet pågår och kommer snarast att redovisas till Försvarsdepartementet.

 – FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för försvar och säkerhet. Mycket av vår verksamhet är offentlig. Dock är frågor som rör samförståndsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien omgärdade av sekretess. Detta medför begränsningar för mig och för FOI att kommentera den pågående debatten, säger Jan-Olof Lind.

 

 

 

 

Ämnen


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.


Presskontakt

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657