Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inspelat ubåtsljud kan vara ytfartyg

Det 3:47 minuter långa ljudet på bandinspelningen från Hårsfjärden den 12 oktober 1982 var troligen taxibåten Amalia. Det visar den tekniska analys som FOI har gjort på uppdrag av Försvarsmakten.

FOI har undersökt om det inspelade ljudet från den 12 oktober 1982 kom från en ubåt eller ett ytfartyg. Slutsatsen är att det troligen var taxibåten Amalia - som befann sig i området samma dag - som är källa till bland annat det kavitationsljud från en propeller som finns på den så kallade 3:47-inspelningen. Analysen stöder sin slutsats på ett flertal fakta, till exempel att samma frekvens som Amalias motortändfrekvens återfinns i inspelningen, att Amalia hade ett skadat propellerblad, likheten i varvtal och likheten mellan hennes propellerljud och det på 3:47-inspelningen. Samtidigt finns det särdrag i 3:47-inspelningen, så kallade assymetriska sidband, som FOI ännu inte har kunnat förklara.

I uppdraget ingick också att analysera en pingsignal från en inspelning dagen före samt brushöjningar på samma inspelning. Pingsignalen kan komma antingen från marinens egna helikoptersonarer eller från någon annan sonar - utredningen utesluter inget av alternativen. Brushöjningarna kom sig sannolikt av regn.

- Att få ut mer information från de bägge inspelningarna verkar svårt, säger Erland Sangfelt, forskaren vid FOI som ansvarat för analysen. Faktorer som kvaliteten på inspelningarna och brist på dokumentation sätter gränser för vad som är möjligt.

Ladda ner hela rapporten på www.foi.se:  

Analysuppdrag - Ubåtsljud 2008

Kontakt
Erland Sangfelt, överingenjör, FOI, erland.sangfelt@foi.se, 08-555 036 08, 070-927 71 22
Johan Axell, kommunikationsdirektör, FOI, johan.axell@foi.se, 08-555 030 18,
070-277 03 62

Ämnen

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 200 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden