Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

JK-anmälan om misstänkt sekretessbrott

FOI har lämnat in en anmälan om misstanke om brott mot offentlighets- och sekretesslagen till Justitiekanslern (JK).

Anmälan görs med anledning av att FOI identifierat handlingar som kan misstänkas härröra från myndigheten och som publicerats på bland annat Sveriges Radios hemsida från den 6 mars 2012. FOI anser att JK bör pröva misstanken om det begåtts ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Handlingarna innehåller enligt FOI:s uppfattning uppgifter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och rör Sveriges förbindelse med annan stat. Om de röjs kan det antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser.

- Det är principiellt mycket viktigt att vi på FOI lever upp till de höga sekretesskrav som åligger oss. Därför vill vi nu att JK utreder de här misstankarna, säger generaldirektör Jan-Olof Lind.

- FOI har inte efterforskat och kommer inte att efterforska källor till de uppgifter som blivit kända via medier. Det finns ett efterforskningsförbud som vi naturligtvis respekterar, avslutar Jan-Olof Lind.

Här finns hela anmälan att ta del av.

 

Ämnen


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.


Presskontakt

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657