Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PÅMINNELSE: Katastrofövning - Hur skulle Sverige klara en större fartygskatastrof i Östersjön?

Välkommen att delta den 5 september under en simulering av en katastrofmedicinsk insats vid en större fartygskatastrof vid Sveriges östkust. Övningen genomförs vid KMC i Linköping.

Välkommen till ett unikt tillfälle där vi genomför en praktisk utvärdering av en mer resilient krishantering. Vi kommer att simulera en katastrofmedicinsk insats där Region Östergötlands katastrofmedicinska beredskap kommer att agera exempel. Scenariot utgår ifrån en olycka till sjöss som kräver insatser från hela det svenska krishanteringssystemet.

Aktiviteten under dagen kommer att vara hög där övningspersonalen interagerar med simuleringarna, vilket skapar ett realistiskt händelseförlopp som de måste hantera. Media kommer att kunna följa sjukvårdsledningsarbetet, hantering av skadade och hur blåljuspersonal arbetar vid en stor insats via storskärmar. Det finns goda möjligheter att fotografera och filma under övningsförloppet.

Om övningen

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) genomför övningen med stöd av Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen. Den är en del av det EU-stödda forskningsprojektet DARWIN, läs mer här https://www.h2020darwin.eu/. Simuleringsövningen kombinerar KMC:s metodik för att simulera och värdera katastrofmedicinska insatser med FOI:s simuleringsverktyg, som stödjer simulering av ett stort antal resurser (mark, sjö, luft) och logistiska processer med faktisk geografi.

Datum och tid

5 september kl. 10:00 – 12:00

Plats

Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping (KMC)
Johannes Magnus väg 11

Hålltider

10:00 Pressprogrammet påbörjas

10:00 – 11:00 Visning av olika övningsstationer och övningsmoment såsom motspelssalen, simuleringscellen, situationscentret med realtidsövervakning av övningen, etc. Möjlighet att ta miljöbilder

11:00 – 12:00 Möjlighet till intervjuer med

Rogier Woltjer, förste forskare, FOI
Rogier Woltjer är projektledare för FOI:s arbete inom DARWIN och kan svara på frågor kring hur denna övning relaterar till DARWIN-projektet och arbetet med att förbättra förmågan inom EU att hantera kriser och katastrofer.

Carl-Oscar Jonson, forskningskoordinator, KMC
Carl-Oscar Jonson kan svara på frågor kring hur man arbetar för katastrofmedicinsk beredskap på KMC och hur den aktuella övningen är en del av detta arbete.

Jenny Pettersson, lärare i katastrofmedicin, KMC
Jenny är övningsledare för den aktuella simuleringsövningen och kan svara på frågor kring utformningen av de olika delarna, hur man har gått tillväga i genomförandet och hur resultatet sedan kommer att behandlas och utvärderas.

Ivonne Herrera, koordinator för DARWIN, SINTEF (Norge)
Ivonne är projektledare för hela DARWIN-programmet och kan svara på frågor om hur denna forskning gör nytta i hela EU:s krishantering.

Anmälan och mer information

Kontakta gärna Louise Borlind, pressansvarig för H2020 Säkra samhällen, för mer information och detaljerat program. Anmälan för deltagande görs via mail till louise.borlind@foi.se eller eller telefon 0733 815 875  senast 4 september.

Varmt välkomna!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen är ett forum där forskare och slutanvändare möts för att skapa framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Genom dialog och samarbeten tar plattformen tillvara på utvecklingsmöjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Med ett fokus på att förstå, förklara och förändra tillhandahåller vi ny kunskap och expertstöd. Många gånger sker arbetet tillsammans med olika allierade inom Nato. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.

FOI har ungefär 1 300 anställda. Cirka 950 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden