Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Misstanke om brott anmält till åklagare

FOI har sedan en tid tillbaka genomfört ett internt arbete med anledning av uppgifter i media utifrån samförståndsavtalet (MoU) mellan Sverige och Saudiarabien. Det interna arbetet har också bedrivits för att kunna besvara frågor som Försvarsdepartmentet ställde den 9 mars till FOI om myndighetens relationer med aktiebolaget SSTI. I samband med det interna arbetet har det kommit fram uppgifter som medför att myndigheten bedömer att det finns misstanke om att brott kan ha begåtts i myndighetens verksamhet. Generaldirektör Jan-Olof Lind har därför fattat beslut om en anmälan till åklagare. Åklagaren har fattat beslut om att inleda förundersökning och därför kan FOI för närvarande inte svara på frågeställningarna från Försvarsdepartementet den 9 mars. FOI har skriftligen meddelat detta till departementet.

-          Jag ser allvarligt på de uppgifter som kommit till min kännedom och som ligger till grund för mitt beslut att anmäla misstanke om brott, säger Jan-Olof Lind.

-          Det finns nu ett beslut från åklagaren om att inleda förundersökning och jag vill inte påverka eller föregripa denna med några uttalanden.

-          Med anledning av att anmälan gjorts har ett par medarbetare vid FOI fått förändrade arbetsuppgifter i avvaktan på åklagarens utredning, säger Jan-Olof Lind.

Ämnen


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.


Presskontakt

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657