Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Möt FOI i Almedalen 2018

Hur skyddar vi valet, kan samarbete öka säkerheten runt Östersjön, Det nya totalförsvaret och situationen i Jemen är några av de Almedalsseminarier som FOIs forskare medverkar i.

Måndag 2 juli

Hur ökar samarbete säkerheten runt Östersjön?

Tid: 11.00 – 11.45. Arena: Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6, webbsändning på sverigeivarlden.se

Medverkande: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten, Charly Salonius Pasternak, seniorforskare, FIIA (Utrikespolitiska Institutet, Finland), Robert Dalsjö, säkerhetspolitisk analytiker, FOI. Moderator: Annika Nordgren Christensen. Arrangörer: FOI, Försvarsmakten

Hur påverkas säkerhetsläget runt Östersjön av svensk-finskt samarbete? Hur ser man i respektive land på läget och hur agerar övriga Östersjöländer? Vilka globala trender påverkar säkerhetsläget? Vilka utmaningar ställs försvarsmakten och andra aktörer inför och hur utvecklas samarbetet i praktiken?

Mer FOI i Almedalen måndag

Tid: 15.00 – 16.00 Robert Dalsjö medverkar även i Framtidens försvarsmakt med Micael Bydén, ÖB, Johan Wiktorin, försvarspolitisk debattör, Anders Lindberg och Amanda Wollstad, politiska chefredaktörer. Arrangör: Folk och försvar, Försvarsmakten. Lokal: Mötesplats Sigrid, Kajplats 2. Webbsändning: http://www.folkochforsvar.se/almedalen/framtidens-foersvarsmakt.html

Tisdag 3 juli

Hur skyddar vi valet?

Tid: 13.15 - 14.45. Lokal: Wisby, Wisby Strand, webbsändning på www.folkochförsvar.selänk till annan webbplats

Inleder gör GD Dan Eliasson, MSB. Expertmedverkan från Peter Pomerantsev, brittisk journalist, Magnus Sahlgren, forskare FOI, och Katarina Tracz, Tankesmedjan Frivärld. Därefter diskuterar beslutsfattarna Dan Eliasson, Charlotte von Essen, bitr chef Säpo och Kristina Bergendal, stf chef Must. Mediepanel med Linda Nordlund, Expressen, Anders Lindberg, Aftonbladet och Eva Burman, Eskilstuna-Kuriren. Moderator: Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

Vi diskuterar hoten mot höstens val med experter, myndighetsföreträdare och ledarskribenter. Hur kan vi avslöja påverkanskampanjer, hur ser de ut och vad gör vi åt dem? Hur ska vi agera för att hålla fria och hemliga val och var går gränsen för när information övergår till propaganda? Och inte minst: hur skyddar vi oss och möter otillbörlig påverkan? Arrangörer: Folk och Försvar och FOI.

Det nya totalförsvaret – hur god är finsk och svensk beredskap?

Tid: 15.45 - 17.00. Lokal: Kajplats Holmen 619, vid fartyget m/s Michael Sars

Medverkande: Rami Peltonen, finsk försvarsattaché, Charly Salonius Pasternak, seniorforskare finska UI, Tommy Åkesson, huvudsekreterare Försvarsberedningen, Camilla Eriksson, forskare FOI. Allan Widman, L, och Åsa Lindestam, S, Försvarsutskottet. Moderator: Pernilla Ström. Arrangörer: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Ålands landskapsregering, FOI.

Kan Sverige och Finland samarbeta för att beskydda befolkningen i kris- eller krigstid? Kan det finska systemet för krisberedskap vara modell för Sverige? Hur bygger vi en fungerande beredskap för livsmedel och annan försörjning när den civila delen av totalförsvaret nu ska återuppbyggas?


Mer FOI i Almedalen tisdag


Tid:
14.00 - 14.45. Susanne Oxenstierna medverkar i Ukraina nära fryspunkten – kan internationella aktörer ena landet? med Tomas Sevén, tidigare OSSE-observatör i Ukraina, Niklas Nilsson, bitr lektor FHS och moderator GD Sven-Eric Söder, FBA. Arena: Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6, webbsändning på www.sverigeivarlden.se

Onsdag 4 juli

Why should we care about Jemen?

Tid/time: 11.00 – 11.45. Arena: Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6, webbsändning/streaming on sverigeivarlden.se

Participants :Ambassador Peter Semneby, Swedish Special Envoy, MFA, Susanne Mikhail, Director Humanitarian Assistance, Sida, Afrah Nasser, journalist from Yemen, Michaela Friberg Storey, Head of International Operations, Swedish Red Cross. Moderator: Bitte Hammargren (FOI from 20th August). Organizers: FOI, Sida

The war in Yemen has turned into the world's largest humanitarian crisis, resulting in increased terrorism and insecurity in the Middle East region. What is the Swedish response to the crisis, and what is being done in the UN to give Yemen the attention it deserves?

Mer FOI i Almedalen onsdag

Kl 13.15 – 14.45 Camilla Eriksson medverkar i Käk för kris och krig – livsmedelsberedskap för en ny tid tillsammans med bland andra Tommy Åkesson, Försvarsberedningen, Svante Werger, MSB, Therese Frisell, Livsmedelsverket, Harald Svensson, stf GD, Jordbruksverket, Patrik Strömer, Livsmedelsföretagen och Ulrika Dahlin, chef risk och säkerhet, ICA. Arrangör: SLU/Future Foods.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, MSB och regeringskansliet. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838

FOI forskar för en säkrare värld

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Med ett fokus på att förstå, förklara och förändra tillhandahåller vi ny kunskap och expertstöd. Många gånger sker arbetet tillsammans med olika allierade inom Nato. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.

FOI har ungefär 1 300 anställda. Cirka 950 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden