Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Ett bryskt uppvaknande - ny FOI-rapport om Ukraina-krisen presenteras

Tisdagen den 17 juni lanserar FOI studien A Rude Awakening – Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine med ett frukostsemiasnrium, dit media inbjuds.

Fyra av studiens kapitel presenteras:

•  En ny strategisk spelplan? 

•  Det ryska perspektivet.

•  Energi, ekonomi och sanktioner – vilka blir följderna?

•  Effekter på nyckelaktörer, regioner och konflikter.

Efter presentationerna ges tillfälle att ställa frågor till kapitelförfattarna om hela studiens innehåll.

Seminariet hålls på svenska och är gratis.

Datum:   2014-06-17

Kl. 08.30-10.00 (senast). Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.00.

Plats:   Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.

Anmälan:  Anmäl deltagande till ebba.lundin@foi.se senast måndag 16 juni, kl.17.00

Välkommen!
 

Ämnen

Kategorier


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.


Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 200 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden