Skip to main content

Pressinbjudan: Internationell cybersäkerhetsövning 10-11 maj

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2010 11:34 CEST

En teknisk cybersäkerhetsövning genomförs 10-11 maj, media kan följa övningen tisdag 11 maj.

En teknisk cybersäkerhetsövning genomförs 10-11 maj med deltagare från ett antal Östersjöländer. Övningen syftar till att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att försöka skydda och försvara virtuella nätverk inklusive styr- och kontrollsystem, så kallade SCADA-system, mot cyberattacker.

Verksamheten sker i Linköping, Stockholm och Tallinn. Sex blåa lag ska försöka försvara sina nätverk i laboratoriemiljö mot IT-attacker. De blå lagen kommer från myndigheter i Sverige, Lettland och Litauen, Natos centrala incidenthanteringsorgan (NCIRC), samt studenter och fristående IT-säkerhetsexperter i Sverige.

Media inbjuds följa övningen på två sätt:

1) De som vill besöka det tekniska centrumet för övningen gör det vid FOI i Linköping
kl. 10.00-14.00, tisdagen 11 maj. Fototillstånd ges temporärt i övningslokalerna.
2) En medieinformation ges tisdagen 11 maj kl. 14.00-15.00 på Försvarshögskolan i Stockholm.

OBS! Då både FHS och FOI är skyddsobjekt är föranmälan med namn och personnummer nödvändig.

Bakgrund:
Övningen genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och organiseras gemensamt av Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm och Natos Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) i Tallinn, samt stöds av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Bifogade filer

PDF-dokument