Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Internationell cybersäkerhetsövning 10-11 maj

En teknisk cybersäkerhetsövning genomförs 10-11 maj, media kan följa övningen tisdag 11 maj.

En teknisk cybersäkerhetsövning genomförs 10-11 maj med deltagare från ett antal Östersjöländer. Övningen syftar till att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att försöka skydda och försvara virtuella nätverk inklusive styr- och kontrollsystem, så kallade SCADA-system, mot cyberattacker.

Verksamheten sker i Linköping, Stockholm och Tallinn. Sex blåa lag ska försöka försvara sina nätverk i laboratoriemiljö mot IT-attacker. De blå lagen kommer från myndigheter i Sverige, Lettland och Litauen, Natos centrala incidenthanteringsorgan (NCIRC), samt studenter och fristående IT-säkerhetsexperter i Sverige.

Media inbjuds följa övningen på två sätt:

1) De som vill besöka det tekniska centrumet för övningen gör det vid FOI i Linköping
kl. 10.00-14.00, tisdagen 11 maj. Fototillstånd ges temporärt i övningslokalerna.
2) En medieinformation ges tisdagen 11 maj kl. 14.00-15.00 på Försvarshögskolan i Stockholm.

OBS! Då både FHS och FOI är skyddsobjekt är föranmälan med namn och personnummer nödvändig.

Bakgrund:
Övningen genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och organiseras gemensamt av Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm och Natos Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) i Tallinn, samt stöds av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 200 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden