Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: NATO utvecklar afrikansk miljö och säkerhet i Umeå

I Umeå arrangerar NATO/Partnerskap för Fred en workshop den 25-26 november på temat Miljö och säkerhet med fokus på Afrika. Mötet samlar 50 deltagare från tolv länder, NATO och FN. Värd är FOI i samverkan med Försvarsmakten, Sida, Räddningsverket och Folke Bernadotte Akademin.

I två dagar diskuteras hur knappa naturresurser som vatten i Darfur, eller strategiskt viktiga naturresurser i Kongo kan bidra till konflikter. Men mötet handlar också om hur ett hållbart nyttjande av naturresurser kan bidra till en hållbar fred.

- NATO har stort förtroende för Sverige i dessa frågor, det är därför vi har fått uppdraget att arrangera denna workshop, säger FOI-forskaren Annica Waleij. Det är också ett praktiskt sätt att stärka koordinationen mellan militära och civila aktörer i freds- och säkerhetsfrämjande internationella insatser.

I workshopen deltar allt emellan politiska bedömare till praktiska fältarbetare från Afrika. Bland talarna finns Mike Davis från frivilligorganisationen Global Witness, som jobbar med att på plats i konflikthärdar försöka förhindra att exploatering av naturresurser blir ett sätt för beväpnade grupper att finansiera krig. Steven Hearne från US Army Environmental Policy Institute diskuterar betydelsen av ett gott tillstånd i miljön för att skapa stabila länder och regioner. Chad Briggs från Institute for Environmental Security i Haag kommer att visa hur man använder sårbarhetsanlyser för att gör kloka politiska prioriteringar

Läs mer om programmet på länken http://www.foi.se/FOI/templates/Page____7244.aspx

Mötet är delvis öppet för media, vi hjälper gärna till med att boka intervjuer.

Datum: 25-26 november, tid för intervjuer ca 12.30-13.30 respektive dag
Plats: FOI i Umeå, Cementvägen 20.
Arbetsspråk: Engelska.

Kontakt
Marianne Olofsson, arrangemangsansvarig, marianne.olofsson@foi.se 090-10 66 02, 070-927 7361
Maria Hugosson, pressansvarig, maria.hugossonl@foi.se, 08-55503155, 073-444 7755

 

 

Ämnen


FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Kontakter

Maria Hugosson Bygge

Maria Hugosson Bygge

Presskontakt Pressansvarig Pressansvarig 073 3713838
Albert Hager Bernats

Albert Hager Bernats

Presskontakt Kommunikatör 0708 586 657

FOI forskar för en säkrare värld

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Kärnverksamheten är forskning, teknikutveckling och studier.

FOI har ungefär 1 100 anställda. Cirka 850 av dessa är forskare på akademisk nivå. Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) samt departement och myndigheter.

FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 6
164 90 Kista
Sweden