Skip to main content

Pressinbjudan: Skydd mot biologiska och kemiska stridsmedel Stockholm 3-5 juni

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2013 16:52 CEST

För elfte gången genomförs det internationella CBW-symposiet om forskning för skydd mot biologiska och kemiska stridsmedel. Symposiet är ett av de största inom CBRN-fältet och brukar samla närmare 1000 besökare från hela världen. På plats finns även ett 70-tal utställare och leverantörer av försvarsmateriel. Arrangemanget genomförs i år på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Symposiet arrangeras av FOI tillsammans med en rad svenska myndigheter med CBRN-ansvar samt Utrikesdepartementet och Försvarshögskolan.

Talare och workshops

Bland talarna finns Mitchell Stern, från FBI som talar om ”The Intelligence driven, preventive orientated CBRN investigation”. Stern har ett förflutet inom Interpols sektion för CBRN.

Magnus Ranstorp, från Försvars­högskolan talar om icke-statliga aktörer och CBRN-terrorism.

Tony Carter från Storbritanniens Defence Science & Technology Laboratory berättar om de omfattande förberedelser som gjordes inför OS i London i syfte att förbättra beredskapen mot CBRN-händelser.

David Wagner, Northern Arizona University, USA, ger en översikt av ett hett forskningsområde, nämligen nya kraftfulla metoder för att diagnosticera bakterie- och virusinfektioner och att göra epidemiologiska undersökningar vid sjukdomsutbrott. Wagner arbetar vid det laboratorium som starkt bidrog med teknologi för att kunna peka ut förövaren för anthraxbreven i USA 2001.

Under symposiet arrangeras även tre workshops, bl.a. kommer nya vetenskapliga angreppsätt för design och utveckling av bioaktiva substanser avsedda för förbättrande skydd mot smittämnen och giftiga ämnen att belysas.

Ackreditering och information
Media inbjuds att närvara under symposiet. Ackreditering behövs för tillträde till lokalerna och sker enklast per telefon till

Marianne Olofsson, 070-9277361, marianne.olofsson@foi.se

För mer detaljer om programmet, se detaljerat programinnehåll nedan samt symposiets
webbplats www.foi.se/cbwsymposiet2013