Skip to main content

Pressinbjudan - Strategisk Utblick lanseras 6/11

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2015 17:11 CET

FOI:s nya rapport Strategisk Utblick lanseras vid ett seminarium den 6 november.

Årets Strategisk Utblick - STRUT - har undertiteln ”Perspektiv på svenska vägval i en snårig och komplicerad värld” och fokuserar på hur vi kommer behöva hantera risker och hot i en komplex omvärld. Den lanseras vid ett webbsänt seminarium i Stockholm den 6 november kl 09.00 -11.00

Vid lanseringen kommer tre kapitel att närmare presenteras och diskuteras: Kärnvapens återkomst i Europa, Återuppbyggnaden av svenskt civilt försvar och gråzonen mellan fred och krig samt Expansionen av trådlösa system och sårbarheter i det framväxande 5G-samhället.

Seminariet modereras av Lena Bartholdson och avslutas med en paneldiskussion med författarna och kommentarer från Alyson Bailes, tidigare chef för SIPRI.

Dag och tid: Fredagen den 6 nov kl. 9.00 – 11.00 (frukost från 8.30)

Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Anmälan: sker till ebba.lundin@foi.se senast torsdag 5 november kl. 15.00. Seminariet är gratis, men antalet platser är begränsat.

Eller följ webbsändningen på FOI:s Youtubekanal, via www.foi.se eller twitter: @FOIresearch

Välkommen!

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.