Skip to main content

Pressinbjudan - Träffa FOI på Mötesplats Samhällssäkerhet

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2013 10:27 CET


FOI visar många exempel såväl i monter som på seminarier och i
sidoarrangemang. Det finns goda möjligheter att intervjua medverkande FOI-experter under mässdagarna. Några spännande seminarier kring dagsaktuella frågor är till exempel:

13 nov 11.30-12.30. Vad kan
myndigheter göra med webbinformation?
Är det
okej att använda webbinformation för att hitta skattefifflare eller avslöja
näthat – även om samma verktyg och metoder kan användas för åsiktsregistrering?
Är det tekniskt möjligt att göra det som många debattörer oroar sig för? FOI:s
Pontus Svensson, Magnus Rosell och Lisa Kaati mfl diskuterar. Lokal: Sal M4.
Hashtag #webbinfo

13 nov 13.45-14.45. Framtidens
energisystem ur ett säkerhetsperspektiv

Behovet av att begränsa utsläppen av växthusgas innebär en omställning av
energisystemen i världen. Seminariet diskuterar alternativa lösningar och konsekvenserna
av energiomställningen ur ett säkerhetsperspektiv. Möt FOI:s Henrik Carlsen och
Bengt Johansson, och Mikael Toll samt moderator Astrid Fell, Energimyndigheten.
Lokal: Sal E8. Hashtag #energisyst

13 nov 13.30-14.15. Hemmagjorda bomber – ett hot mot det trygga
samhället?
Det är enkelt för vem som helst att i
vanliga butiker köpa utrustningen och kemikalierna som behövs för att tillverka
bomber. Här presenteras forskning för att förhindra eller försvåra
bombattacker. FOI:s Pernilla Magnusson, Anna Pettersson och Malin Kölhed
medverkar. Lokal:
Sal M4. Hashtag #bombhot

 

I samband med Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras forskarsymposiet TAMSEC 2013 för att ge en aktuell bild av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området säkerhet och krishantering. FOI-forskare leder och deltar i flera sessioner båda dagarna, läs mer om FOI:s medverkan i TAMSEC 2013.


Program för FOI och mässan, konferensen samt symposiet TAMSEC finns här.

Pressackreditering sker på mässans webbplats www.samhallssakerhet.se

Plats: Kistamässan, T-bana: Kista, Pendeltåg: Helenelund.

 

 

 

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.