Skip to main content

Rysk militär förmåga ökar

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2009 16:30 CET

En ny FOI-rapport visar att rysk militär förmåga väntas öka i ett tioårsperspektiv. Ekonomin kan bli ett större problem än tidigare och utmaningarna är många för Ryssland och omvärlden.

- Sedan fem år har de ryska försvarsbudgetarna vuxit snabbt och frågan nu är om den försämrade ekonomin leder till en ändring, säger Jan Leijonhielm, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI och projektledare för rapporten. Om Ryssland rustar mer än vad ekonomin egentligen tål kan krisen förvärras och leda till social oro vilket i sig spär på den negativa utvecklingen. Den ryska ekonomiska modell som baserats på billiga lån i väst och höga oljepriser är nu förbrukad, men en kursändring mot en effektivare ekonomi kommer att ta lång tid.

Rapporten visar att den ryska militära förmågan kommer att växa genom ett ökat antal kontraktsanställda soldater, modernare utrustning och förbättrad utbildnings- och övningsverksamhet. Men de strukturella problemen är många, framför är personalsituationen svår.

- Rysk militär kommer att bli ännu bättre på luftlandsättningar, hög rörlighet och en betydande missilkapacitet. Någon stor överskeppningskapacitet planeras däremot inte, ur svenskt perspektiv kommer eventuella hot i hög grad från luften. Det tillägger Fredrik Westerlund, en av författarna till rapporten och expert på rysk militär kapacitet.

- Ryssland har under de senaste åren visat en växande antagonistisk inställning till omvärlden, tillägger Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI. Det har handlat om ekonomiska och energirelaterade utpressningsförsök mot länder inom främst OSS, och eskalerat med IT-attacker på bland annat Estland och kriget mot Georgien. Den hotbild av en fientlig omvärld som präglar den ryska ledningens agerande riskerar att föra landet ytterligare ett steg från samarbete med väst.

Bakgrund: Rapporten är den femte i en serie sedan 1998 och utgår ifrån att den militära förmågan utvecklas ur, och påverkas av det ryska samhällets utveckling och karaktär. Den militära sektorn analyseras mot bakgrund av rysk demokratiutveckling, in- och utrikespolitik, hotuppfattningar, säkerhetspolitiskt beslutsfattande och ekonomisk utveckling.

Ladda ner rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv i pressrummet eller på www.foi.se/Publikationer

Kontakt
Jan Leijonhielm, säkerhetspolitisk analytiker, jan.leijonhielm@foi.se , 08-5550 3752, 070-927 7260
Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker, fredrik.westerlund@foi.se, 08-5550 3840, 070-927 7179
Jakob Hedenskog, säkerhetspolitisk analytiker, jakob.hedenskog@foi.se, 08-5550 3899
Maria Hugosson, pressansvarig, maria.hugosson@foi.se, 08-5550 3155, 073-444 7755

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument