Gå direkt till innehåll
Ordförande Sverker Sörlin och Generalsekreterare Cecilia Palm.
Ordförande Sverker Sörlin och Generalsekreterare Cecilia Palm.

Nyhet -

Stärkta genom prövningar

Coronapandemin drabbade världen 2020. Det går inte att tala om det gångna året utan att nämna den farsot som orsakade sjukdom och död, försvårade eller förhindrade fysiska möten, satte stopp för resor, slog hårt mot ekonomin och prövade våra samhällsstrukturer. Utbildning var en av de sektorer som fick ställa om till distansundervisning eller ställa in.

Det kommer ta ett tag innan vi fullt ut förstår alla effekter av omställningen men troligt är att kunskapsinhämtningen har påverkats negativt. Några har tvingats in i fjärrundervisning trots att det inte passar dem så bra, eller till och med illa. Andra har helt enkelt avstått från att utbilda sig i väntan på att fysiska möten ska tillåtas igen. Kurser som bygger på fysiska inslag eller kräver avancerad utrustning har inte ens varit möjliga att ställa om. Pandemin har slagit särskilt hårt mot kultursektorn, inbegripet skapande och sceniska utbildningar. Enligt studieförbundens rapportering sjönk andelen korttidsutbildade i studiecirklarna år 2020. Korttidspermitteringarna har inte i nämnvärd utsträckning utnyttjats för fortbildning, tvärtom har företagen dragit ner på utgifterna för utbildning av medarbetare.

Å andra sidan har nya mötesrum öppnats i Teams, Zoom eller andra verktyg. Vi har sparat in restider och har utvecklat och upptäckt kultur- och bildningsinsatser på nätet. Utbudet på webben har ökat kraftigt, och plötsligt spelar det mindre roll var i Sverige man är bosatt. De som leder kurserna och de som deltar har på några månader avverkat fler steg i sin digitala utveckling än på väldigt många år. Det har blivit lättare att nå ut till en stor publik.

Året har varit prövande även för Folkuniversitetet. Vår nya webbplats lanserades ett par veckor innan samhällsspridning av smittan konstaterades, och hamnade av naturliga skäl väldigt snabbt i skymundan. Alla resurser sattes in för att klara övergången till distansundervisning, ibland på ett par dagar. Sett i backspegeln har vår organisation bestått provet mer än väl, vare sig det handlar om gymnasieklasser, yrkeshögskoleutbildningar eller studiecirklar. Inom folkbildningen gjordes stora ansträngningar för att Folkuniversitetet skulle kunna presentera ett samordnat och brett utbud av studiecirklar på webben under beteckningen distans live. Gemensam struktur för IT-stöd och ett allt starkare samarbete inom kursutveckling och marknadsföring var till stor nytta.

Det gällde inte minst när möjligheten gavs att erbjuda arbetsmarknadsinriktade kurser på distans (kallade AMNI) med ett riktat bidrag från regeringen. Under ett par veckor mitt i sommaren tog vi fram och lanserade sextio kurser, som väckte ett mycket större intresse än förväntat. På ett par dagar var allt fullbokat och långa reservlistor upprättade. Det stärker oss i tron på att Folkuniversitetet på ett avgörande sätt kan bidra i det livslånga lärandet, tack vare vårt flexibla arbetssätt, korta utvecklingsvägar och närhet till en utbildningsintresserad allmänhet.

Året avslutades med en begäran från Folkbildningsrådet om en utökad särskild kontroll av rapporterad folkbildning 2017–2019. Villkoren för studieförbundens verksamhet, liksom uppföljning och granskning av den, kommer som en följd av denna och tidigare särskilda utredningar att förändras kraftigt. Det är vår förhoppning att förändringarna ska synliggöra och stärka det värdefulla och i många avseenden unika arbete som studieförbunden gör.

Vi framför ett varmt tack till alla medarbetare för en storartad insats under 2020!

Sverker Sörlin, ordförande, Cecilia Palm, generalsekreterare


Folkuniversitetets årsöversikt 2020: https://www.folkuniversitetet....

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Folkuniversitetet - kunskap förändrar

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående från partipolitiska, religiösa och kommersiella särintressen.

Folkuniversitetet