Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Schimpanser ersätts med celler i forskning

Hans-Gustaf Ljunggren vid Karolinska institutet får forskningsanslag från Stiftelsen Forskning utan djurförsök för att utveckla cellmodeller för forskning om hepatit C. Forskningsframsteg har äntligen gjort det möjligt att odla viruset i celler, och ny cellodlingsteknik gör det möjligt att studera hur det infekterar levern i cellmodeller istället för att använda schimpanser i forskningen.

- Helt nya forskningsframsteg har nu gett oss fantastiska möjligheter att ersätta försök på schimpanser genom att istället studera hur viruset infekterar levern i cellmodeller, säger Hans-Gustaf Ljunggren vid Karolinska institutet.

Minst 130 miljoner människor är smittade med hepatit C, en infektion som endast drabbar människor och schimpanser och som ofta ger en kronisk infektion i levern. På sikt orsakar infektionen skrumplever eller levercancer hos många patienter. Leversvikt på grund av hepatit C-infektion är den vanligaste orsaken till att en patient behöver en levertransplantation.

Dagens behandling är inte effektiv för alla patienter och många drabbas av svåra biverkningar. Hittills har forskning om sjukdomen skett på schimpanser. Sådana försök sker bl.a. i USA, däremot inte i Sverige, här är försök på människoapor förbjudna.

- Vi hoppas att våra framsteg ska väcka uppmärksamhet internationellt och bidra till att försök på schimpanser ersätts runt om i världen, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Hans-Gustaf Ljunggren och Niklas Björkström vid Karolinska institutet studerar mekanismerna som ligger bakom att hepatit C-infektionen orsakar en kronisk sjukdom hos så många av patienterna. I sin forskning använder och vidareutvecklar han ett helt nytt modellsystem med odlade celler från mänsklig lever. Tidigare har det varit omöjligt att få hepatit C-viruset att föröka sig i humana cellkulturer. Det har dessutom varit omöjligt att hålla leverceller vid liv tillräckligt länge för att utföra forskning, samtidigt som det varit mycket svårt att få tag på humant levermaterial.

Det nya sättet att odla leverceller löser dessa problem. Projektet kan leda fram till fler modeller som kan ersätta försök på schimpanser för att studera hepatit C-infektioner, samtidigt som den nya kunskapen kan leda fram till bättre behandling av infekterade människor.

- Att erbjuda nya möjligheter att ersätta försök på schimpanser är extra viktigt just nu, eftersom det pågår diskussioner inom EU om att förbjuda försök på människoapor. Varje exempel på möjligheten att ersätta försök på apor kan leda till ett större intresse både för att begränsa försöken på apor och att satsa mer resurser på att ersätta djurförsök, säger dr Cecilia Clemedson, ordförande i Stiftelsen Forskning utan djurförsök.

Kommer EU att förbjuda försök på människoapor?

Enligt uppgift kommer EU-kommissionen att diskutera det kraftigt försenade förslaget till nytt djurförsöksdirektiv vid ett möte idag, den 5 november. EU:s gamla djurförsöksdirektiv (86/609) är 22 år gammalt och behöver omarbetas och moderniseras. Ett förslag till nytt direktiv har utlovats under flera år, men försenats gång på gång. Oenighet kring ett eventuellt förbud mot användningen av människoapor i försök sägs vara det främsta skälet till förseningarna.

Mer information:

Cecilia Clemedson
070-601 91 89
cecilia@stifud.se

Mer om andra forskningsprojekt som får anslag från Stiftelsen Forskning utan djurförsök:
www.stifud.se/ersatt_djurforsok/forskning/index.php Hans-Gustaf Ljunggren
070-533 46 99
hans-gustaf.ljunggren@ki.se

Stiftelsen Forskning utan djurförsök arbetar för att ersätta djurförsök med moderna metoder. Varje år delar stiftelsen ut drygt 1,5 miljoner kronor till forskningsprojekt för att utveckla djurfria forskningsmetoder och annan verksamhet som förväntas leda till att djurförsök ersätts. Medlen kommer uteslutande från privatpersoner. Sedan starten 1964 har totalt 29 miljoner kronor delats ut i forskningsanslag. Stiftelsen har 90-konto och står under tillsyn av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll.

 

Ämnen


_______________________________________________

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som grundades 1964. Syftet är att stödja forskning som leder till att djurförsök ersätts med moderna djurfria forskningsmetoder. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från annat håll. Många nya djurfria metoder har kunnat utvecklas och spridas inom forskarvärlden tack vare forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök.

Kontakter

Karin Gabrielson Morton

Karin Gabrielson Morton

Presskontakt Sakkunnig Forska Utan Djurförsök 073-864 12 43
Erik Walum

Erik Walum

Presskontakt Styrelseordförande Forska Utan Djurförsök 070-939 09 46
Monica Björklund

Monica Björklund

Presskontakt Generalsekreterare Forska Utan Djurförsök 073-5156647

Arbetar för att ersätta djurförsök med moderna djurfria forskningsmetoder

Forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök finansierar forskning för att utveckla moderna djurfria testmetoder. Vi delar ut anslag till forskare, utbildar och informerar genom seminarier och föreläsningar samt påverkar politiskt. Målet är att se till att djurförsök ersätts, samtidigt som vi bidrar till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter – utan djurförsök. Vår verksamhet är helt beroende av bidrag från allmänheten. Vi har ett 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. www.forskautandjurforsok.se www.facebook.com/forskautandju... www.twitter.com/UtanDjurforsok

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök
Slottsbacken 8
111 30 Stockholm
Sverige