Skip to content
Entreprenörernas brev till Sveriges Regering och Riksdag

Press release -

Entreprenörernas brev till Sveriges Regering och Riksdag

Tillhanda: Sveriges Regering och Riksdag
Onsdag, 18 mars 2020

Vi tackar för uppvisad handlingskraft och snabba besked för att rädda Sveriges näringsliv, med anledning av det igår framlagda åtgärdspaketet.

Founders Alliance, som representerar många av Sveriges ägarledda tillväxtbolag, samlar nu stora delar av Sveriges entreprenörer för att tillsammans hjälpas åt att hitta lösningar och möjligheter att rädda så många av våra framtidsföretag som möjligt genom krisen.

Krisen slår hårt och blint, och riskerar att slå ut många av de fantastiska företag som är skapade.

Vi bedömer att det snabbt behövs ytterligare riktat stöd för att rädda några av de viktiga tillväxtbolagen. Framför allt handlar det om att inte sätta sunda företag i skuld, och att stoppa nedmontering av verksamheter som kommer ta år att bygga upp igen.

Problemet vi vill adressera är att yngre tillväxtbolag ofta saknar storföretagens muskler och reserver. Många av företagen är tjänsteföretag som saknar den klassiska industrins möjlighet att belåna sig. När omsättningen viker kvarstår stora fasta kostnader, framförallt i personal, men också i t.ex. hyra. För att kunna rädda jobben och säkra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft behövs tydliga åtgärder som styrelser och ägare kan ta snabba beslut om att genomföra.

Gratis lån och uppskjutna skatter som nu erbjuds räddar inte automatiskt jobben, eftersom företagen försätts i skuld. Små och medelstora företag har inte den kapitalbuffert som krävs för att kunna öka belåningen. När intäkterna faller och kostnaderna består så blir det förlust. Som styrelse kvarstår i värsta fall bara alternativen att sätta bolaget i konkurs eller snabbt säga upp personal. En ökad belåning riskerar också att minska värdena i våra bolag och göra dem mycket billiga att köpa upp när krisen väl lättar, vilket även det är en risk för Sveriges framtida konkurrenskraft.

De föreslagna permitteringsmöjligheterna är bra och kommer sannolikt att rädda många företag. Vi vill dock se att man går ännu längre, eftersom de allra värst drabbade företagen kommer tvingas vidta mer drastiska åtgärder. De företag som nu tappar i princip hela sin intäkt behöver snabbt kunna permittera hela kategorier av personal på heltid under en begränsad tid. Allt i syfte att både säkra jobben och företagen tills den dag samhället kommer igång igen.

Efter analys av vår situation och omvärld bland Founders Alliance entreprenörer kan vi redan i nuläget se att vi önskar ytterligare åtgärder från Regeringen:

Våra förslag:

  1. Utökade permitteringsmöjligheter för de allra hårdast drabbade företagen så att man har möjlighet att snabbt permittera hela kategorier av personal inom områden där verksamheten står stilla. Låt t.ex. de företag som tappat minst 50 % av försäljningen (enligt momsdeklarationen) permittera upp till 80 % av personalen på heltid, där staten tar t.ex. 75 % kostnaden för de permitterade, under maximalt tre månader.
  2. Minska akut risk för konkurs och negativt eget kapital i de bolag som behöver utnyttja den lånemöjlighet som staten nu erbjuder genom anstånd med skatt. Istället för anstånd bör skulden efterskänkas, alternativt undantas från beräkningen av huruvida det egna kapitalet är intakt. Staten ska inte heller kunna sätta bolaget i konkurs på grund av denna fordran. Alternativt bör man överväga att helt slopa skatten på arbete under 3 månader för drabbade företag (liknande åtgärder har genomförts i t.ex. Kina).

Utan ytterligare åtgärder så kommer styrelser i framförallt i de värst drabbade företagen inte våga annat än att mycket snart göra mer drastiska nedskärningar av framförallt personal.

Vi kommer fortsätta med en aktiv dialog med våra medlemmar och tillsammans bevaka utvecklingen och effekten av de åtgärder som vidtas. Vi står med glädje till förfogande vid behov av ytterligare detaljer och stöd i denna svåra tid för Sverige och näringslivet.

Founders Alliance genom Styrelse och Förebildsmedlemmar,

Johan Waller - Casten von Otter - Niclas Carlsson - Shori Zand - Sven Hagströmer - 

Gunnar Rylander - Salvatore Grimaldi - Christina Wahlström - Rickard Zetterberg - 

Oliver Lagerström - Jeanett Paludan - Per Helin - Birgitta Brodin - Patricia Olby Kimondo - 

Sofi Franzén - Gustaf Brandberg - Kristina Lindhe - Fredrik Wester - Ayad Al Saffar - 

Anders Wall - Anette Wesström Sundqvist - Jeremias Andersson - Martin Gren -

Anastasia Georgiadou - Melker Andersson - Christopher Engman - Peter Wållberg -

Rolf Tannergård - Klas Orsvärn - Thomas Blendow - Pontus Frithiof - Thomas Rogalin -

Staffan Hanstorp - Lars Appelstål - Daniel Pilotti - Ulrika Gradén

Presskontakt:
Niclas Carlsson, grundare och vd Founders Alliance
Mobile: +46 708 107 805 
niclas.carlsson@foundersalliance.com

Subjects

Categories


Kort om Founders Alliance

Founders Alliance är Sveriges största nätverk för entreprenörer av ägarledda tillväxtföretag. Våra medlemmar är entreprenörer som grundat, driver och äger innovativa tillväxtföretag i Sverige med stor verksamhet även globalt. Vi ser oss som representanter för framtiden inom det privata näringslivet, och våra företags överlevnad måste ses som avgörande för landets långsiktiga välfärd. Många har utvecklat sina företag i flera år och växt dem från små till medelstora och stora företag, dvs har för länge sedan passerat start-up stadiet. Utöver det är många av våra medlemmar viktiga för nya startups som aktiva ägare och styrelseledamöter. Våra bolag är också avgörande för ett bredare ekosystem av leverantörer och kunder. Tillsammans har Founders Alliance medlemmar startat cirka 3000 bolag med över 300 000 anställda. Det är dessa företag är redan viktiga arbetsplatser för många människor och har förutsättningar att länge utgöra motorer i vårt välfärdssamhälle.

Nya tillväxtföretag sorterar ofta inte in i klassiska branscher eftersom många företag just är skapade för att utmana gamla branscher. Därför riskerar eventuella riktade branschstöd att helt gå oss förbi. Likaså har många ”nyskapade” företag inte hunnit organisera sig under Svenskt Näringsliv, vilket gör att åtgärder som framförhandlas där riskerar att missa just framtidens tillväxtföretag.

Läs mer om Founders Alliance här

Press contacts

Niclas Carlsson

Niclas Carlsson

Press contact CEO Founder, Founders Alliance +46708107805 Apply for Membership Founders Alliance
Nina Hahn

Nina Hahn

Press contact Chief Marketing, Information and Communication Manager PR & Communication +46709359358 Founders Alliance
Christina S. Donnerlind

Christina S. Donnerlind

Press contact Editor PR & Communication +46704868650 Founders Alliance

Related content

About Founders Alliance

Founders Alliance was established in 2002 by Niclas Carlsson. Today Founders Alliance is a premium collaborative business forum for founders of large-scale corporations, owners of international growth companies and engaged in multiple social impact initiatives around the globe.

Founders Alliance facilitates a platform for collaboration for founders (members) incl. Founders Groups, one-to-one introductions, closed online communities, international business trips and events (hybrid). Its membership comprises over 300 high performing founders owning over 3000 companies in all parts of the world stretching across all industries and areas of expertise.

The core of Founders Alliance is independent from state funding, financial actors, advisory firms and academic institutions.

Founders Alliance
c/o Convendum, Biblioteksgatan 29
SE-114 35 Stockholm
Sweden