Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lärartäthet dåligt mått på kvalitet i skolan

Lärartätheten är högre i svenska skolor än i många andra jämförbara länder, samtidigt som resultaten inte är i topp. Därför är det inte säkert att mer resurser och högre lärartäthet ger högre kvalitet. I stället är det lärarens kompetens och vad som sker i klassrummet som är det viktiga. Så kan man sammanfatta den internationella forskningen kring lärartäthet och resultat, som Maria Eriksson samlat i en forskningsöversikt.

– Flera av de länder som utmärker sig genom höga resultat i internationella undersökningar, som Pisa, har en relativt låg lärartäthet. Det visar att det begreppet lärartäthet i sig inte säger så mycket om kvaliteten på undervisningen, konstaterar Cecilia Nykvist, vd för Friskolornas riksförbund.

Forskningssammanställningen, som gått igenom såväl den tongivande internationella forskningen som statistik från OECD och svenska myndigheter, visar att de flesta studier inte kan hitta något samband mellan hög lärartäthet och bättre skolresultat. De flesta forskare pekar i stället på att det är lärarens kompetens och skicklighet som är avgörande.

I storstadslänen är lärartätheten markant lägre än i glesbygden både i kommunala och fristående skolor, men någon motsvarande skillnad i resultat går inte att hitta. Även mellan friskolor är variationen stor. Några av de mest framgångsrika friskoleföretagen har lägre lärartäthet än de flesta kommunala skolor, men når ändå mycket goda resultat, tack vare annorlunda arbetssätt. Andra följer en pedagogik som bygger på små grupper och har därför fler lärare.

– Den stora variationen visar det som forskningen länge har påpekat: Det viktiga är att ha skickliga lärare som ges rätt förutsättningar att bedriva undervisning. Det är många friskolor väldigt bra på, konstaterar Cecilia Nykvist.

Fakta:

Lärartäthet i OECD 2009, land och antal elever per lärare i grundskolan

Sydkorea: 21,1

Finland: 14

Nya Zeeland: 16,2

Japan:18,4

Australien: 15,7

Nederländerna: 15,7

Belgien: 12,4

Sverige: 11,7


För kommentarer:

Cecilia Nykvist, vd, 08-762 77 01

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

Ämnen

Kategorier


Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.

Presskontakt

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.

Friskolornas riksförbund
Sturegatan 11
102 04 Stockholm