Gå direkt till innehåll

Jordbros första Lugna Gatan-juniorer examineras

Tid 28 November 2008 13:00 – 15:00

Plats Jordbromalmsskolans Aula - Hurtigs Torg 2, 136 51 HANINGE

38 ungdomar mellan 14 och 18 år har under 3 månader fått utbildning i Etik och moral, ART – Aggression Replacement Training, ANT – Alkohol Narkotika Tobak, ABC – Andning Blödning Chock, Konflikthantering, Gruppdynamiska övningar och Lag och Rätt. De är därmed redo att ideellt arbeta för en tryggare och trivsammare stadsdel. Det tycker vi är värt att fira!

Kontakter

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm