Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Liv1 och integration.nu skapar möjligheter för framtidens arbetstagare och arbetsgivare

Liv1 och integration.nu vill skapa möjlighet för unga att lättare komma in på morgondagens arbetsmarknad samt öppna dörrar mot framtidens arbetsgivare.

Arbetsmarknaden kan kännas stor och skrämmande, inte minst för unga som närmar sig vuxenlivet. För att få sitt första jobb krävs erfarenhet men för att få erfarenhet krävs ett första jobb, ett moment 22.

— Tillsammans vill vi nyansera bilden kring etnisk och kulturell mångfald och visa dess inverkan på innovation, kreativitet och hållbar utveckling. Det gör vi genom att lyfta goda exempel från arbetslivet från både arbetstagare och arbetsgivare. Vi vill sänka trösklar och ge unga kraften att se sin egen potential och plats på arbetsmarknaden, säger Hans Makander, grundare Integration.nu

Ett första steg är att skapa möten mellan unga och vuxna, arbetstagare och arbetsgivare, för att dela perspektiv och få nya insikter.

— Vi kommer sedan att berätta och sprida kunskapen om dessa möten och insatser som görs runt om i Sverige för att visa på att detta faktiskt är en framgångsfaktor för vårt samhälle, vi tror att möten mellan människor gör skillnad och ökar förståelse för olikheter. Det raserar fördomar och blir startskottet för förändring, säger Linda Åldal, kommunikatör Liv1.

Liv1 – En del av Fryshuset är en digital plattform och fysiska mötesplatser runtom i landet. Den digitala plattformen [www.liv1.net] är en samlingsplats för berättelser och förebilder. På de fysiska mötesplatserna kan unga komma för att få stöd i att skapa sin berättelse. Mötesplatserna finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Berättelserna berättas bland annat genom podcasts, film, musik och text.

Integration.nu är en mediehub och idébank med blogg, artiklar och nyheter om praktiska genomförbara integrationslösningar. Vi förmedlar viktiga initiativ och lösningar som fungerar i verkligheten, fritt från partipolitiska utspel och vi vill sätta fler hjul i rullning och påskynda integrationen med de goda exemplen. Våra partners och sponsorer får möjlighet att delta aktivt i detta genom olika program och erbjudanden.

För mer information om samarbetet och projektet, kontakta:
Hans Makander, Integration.nu 070- 377 45 23
Karl Bjurman, Liv1.net, Fryshuset 073- 950 22 50

Ämnen

Kontakter

Amelie Furborg

Amelie Furborg

Presskontakt Pressansvarig 070-4156467

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm