Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debatt: Vi är redo för ett nytt samhällskontrakt

Det sätt som vi ser på samhället och politiken idag är baserat på ett utdaterat samhällskontrakt där vi utgår från att Sveriges befolkning är en relativt homogen grupp. Vi lever idag i ett Sverige fullt av mångfald. Nu har vi möjligheten, att på samma sätt som vi för 100 år sedan la grunden till ett av världens mest jämlika samhällen för lika människor, skapa världens mest jämlika samhälle för olika människor. De unga som Fryshuset möter är redan ombord på detta nya samhällskontrakt. Nu är det dags för politiker och makthavare att lyssna till hur unga vill ha det samhälle de ska leva i.

Vi vill lyfta fram tre av slutsatserna vi har identifierat i vår framtidsrapport ”Unga 2030”. Den första är att unga inte upplever att de blir lyssnade på, eller är delaktiga i samhällsförändringar. Den andra är att unga idag upplever sig sakna tillgång till inkluderade större sammanhang, i gemenskap med andra människor. Och slutligen att många upplever att det hämmar dem att det i samhället finns många system som individen ska anpassa sig till, istället för att systemen anpassas till den ungas behov.

Slutsatserna – att både det individualistiska perspektivet och kollektivistiska sammanhanget saknas – kan synas motstridiga enligt ett gammalt synsätt, men behöver inte alls vara det. Samhället behöver bli bättre på att ta till vara unga människors unika förmågor och på att ge dem inspiration och hjälp att utveckla sina individuella passioner, samtidigt som de blir inkluderade i ett kollektivt sammanhang som kan hantera individuella olikheter. Våra offentliga system behöver i högre grad utgå från individens behov, och inte som idag då många upplever att utgångspunkten snarare är systemets behov. Det är det här ett nytt samhällskontrakt bör handla om!

Segregation och känslan av utanförskap är reella problem för många unga idag. Flera olika rapporter visar att det finns en ökande geografisk ojämlikhet i skolresultat, ekonomi och hälsa. Mer än dubbelt så många unga lider av psykisk ohälsa idag som för tio år sedan, larmar Socialstyrelsen, och Folkhälsomyndigheten rapporterar om trenden av ökade psykosomatiska symtom kopplade till brister inom skolan och höjda krav på arbetsmarknaden. Barnombudsmannen konstaterar i sin senaste rapport att ungdomar upplever oro för att inte få jobb för att de går i ”fel” skola eller kommer från ”fel” område.

Vi tror på varje individs möjlighet att stärka sina inneboende resurser, men vi vet också att detta behöver utvecklas i ett meningsfullt sammanhang av samarbete och gemenskap. Detta måste ske på de ungas egna villkor och de måste ges samma chans och förutsättningar oavsett bakgrund.

Den ökande polariseringen i samhället kan bero på ett gammalt och förlegat sätt att se på hur samhället ska organiseras. Vi tror inte att vi kommer få en minskad segregation, tryggare städer och en hållbar utveckling utifrån dagens politiska världsbild.

Vi tror att politiker och andra beslutsfattare kan skapa rätt förutsättningar om de lyssnar på ungas djupare värderingar istället för att skapa politik, och fatta beslut, utifrån kortsiktiga och ytliga opinions- och marknadsundersökningar.

För att vi ska lyckas skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle är det dags att lägga grunden till ett nytt samhällskontrakt, med utrymme för människors olikheter, och där vi ger unga både sammanhang och nya möjligheter.

Johan Oljeqvist

VD, Fryshuset

Referenser

1) Fryshusets Future Search Rapport: ”Ung 2030 – Tillsammans skapar vi hopp” (2018)
2) LO:s Jämlikhetsutredning: ”Ojämlikhetens geografi. Platsens betydelse för människors livsvillkor i Sverige” Författare: Sören Häggroth (2018)
3) Rapport från Karolinska Institutets Folkhälsoakademi: ”Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län” (2010)
4) Socialstyrelsens rapport: ”Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna” (2017)
5) Folkhälsomyndighetens rapport: ”Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?” (2018)
6) Barnombudsmannens rapport: ”Utanförskap, våld och kärlek till orten. Barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter” (2018)


Fryshuset i Almedalen

Att skapa sammanhang där unga syns, hörs och räknas tror vi är en avgörande faktor för att kunna uppnå ett mer inkluderande, demokratiskt och tryggt samhälle. Under Almedalsveckan 2018 kommer Fryshuset vara på plats för att ta oss an dessa frågor med hjälp av våra ungdomsambassadörer och experter med kunskap inom bland annat skola och utbildning, arbetsmarknad och entreprenörskap, ungas fritid samt Fryshusets sociala verksamheter.

Vi arrangerar två egna seminarier, sätter upp två föreställningar av pjäsen Klipp han och arrangerar ett eget mingel. Dessutom deltar våra unga i en mängd andra seminarier och panelsamtal. Se hela Fryshusets program här. 

Ämnen

Kategorier


Om Fryshuset

Fryshuset är en ideell organisation för och med unga som funnits sedan 1984. Vi bedriver ett 50-tal olika verksamheter som sträcker sig från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill vi bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar för att alla ska få vara med och bidra!

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm