Gå direkt till innehåll
Exit verksamhetsansvarig Björn Berglund
Exit verksamhetsansvarig Björn Berglund

Pressmeddelande -

Fryshuset satsar på gratis anhörigstöd för närstående till extremister

Som en konsekvens av isoleringen på grund av Coronaviruset, tillsammans med ett ökat internetanvändande och en stigande arbetslöshet, spår EXITs verksamhetsansvarig Björn Berglund att vi kommer att se mer radikaliserade individer i samhället nu och i framtiden. Därför satsar nu EXIT extra på att erbjuda stöd till anhöriga.

– Vi ser att isolering leder till ökad radikalisering. Deltar man inte i ett socialt sammanhang med olika synsätt så är det lätt att man skapar sig en egen negativ verklighetsuppfattning. Konspirationsteorier kan i en skakande värld bli tilltalande då de erbjuder en enkel förklaring på komplexa problem, och kan då verka troliga, säger Björn.

EXITs personal har en bred kompetens och kunskap samt många års erfarenhet av arbete med personer som befinner sig i utanförskap. Anhörigstödet är extra viktigt då det är de anhöriga som först upptäcker att någon i deras närhet är på väg åt fel håll. Stödet är utvecklat för att hjälpa människor att på rätt sätt hantera en situation där någon i deras närhet är på väg att radikaliseras.

– När vi möter anhöriga märker vi att de har ett stort behov av att prata av sig. De kan ha uppdämda känslor av ilska, ledsamhet, maktlöshet eller skuld och skam. Då är det viktigt att de får släppa ut allt det till någon utanför till exempel familjen, för att sedan kunna gå vidare och möta den berörda personen på rätt sätt. Det ger inte samma önskvärda resultat om en anhörig sitter i tårar när den försöker närma sig, för då blir det affect-styrt och känslorna tar ofta över. Så att först avlasta den anhöriga är mycket viktigt, och det kan krävas ett eller flera samtal. Efter det kan man börja sätta in tips och råd. Ibland ordnar vi heldagar, tar in gästföreläsare eller bjuder in till anhöriggrupper där man kan möta och utbyta tankar med fler som befinner sig i samma situation. Men det är frivilligt och man behöver inte prata. Det ska vara öppet och inte dömande, säger Björn.

Som anhörig kan man ringa till EXIT och Passus och vara helt anonym eller så kan man komma till Fryshuset Hammarby Sjöstad där verksamheterna finns och ha ett möte. Ibland åker anställda även ut och träffar personer där de befinner sig.

– Vi kan anpassa oss lite till vad de anhöriga vill och tror kommer fungera bäst. Det kostar heller inget att ta kontakt med oss och det är inget man binder upp sig för, säger Björn.

Det som skiljer EXIT från andra avhopparverksamheter är att EXIT kan ta in ytterligare resurser, till exempel coacher som möter den berörda. Det är personer som kallas “formers” och som tidigare befunnit sig i destruktiva miljöer. De blir en trovärdig budbärare i den berördes miljö och når därmed lättare fram med sitt budskap. Då blir det inte lika hotfullt att ta den första kontakten. Det är viktigt att flera personer med olika kompetenser jobbar tillsammans för om en former kan få den berörde att lyssna, så kan de sedan leda vidare till en terapeut som i sin tur kan hjälpa till med rådgivning om hur man går vidare till nästa steg. Enligt Björn blir det blir mer kraftfullt när man arbetar tillsammans på det här sättet, och ökar sannolikheten att den berörde faktiskt själv blir villig att ändra sitt destruktiva beteende.

– Det vi vill förmedla till anhöriga är att våga ta kontakt. I bästa fall får vi till en förändring för allas bästa och i värsta fall händer ingenting. De befinner sig redan i en situation som kan tära på hela familjen, så om vi kan bidra med något i en positiv riktning är det bra. Det kan vara att man får verktyg för hur man kommunicerar bättre som kan stärka familjestrukturen, eller just för att vara den avlastningen som många behöver.

– Vi har märkt att den tid vi lägger ner på anhörigstödet är väldigt väl investerad tid för att få en långtgående förändring. Vi vill tala om för anhöriga att de inte är ensamma, vi finns här för att hjälpa till, det är vårt jobb och vi gör det här tillsammans, säger Björn Berglund.

Kontakt och mer information:

Tel. 08-691 72 60, exit@fryshuset.se, fryshuset.se/verksamheter/exit

EXIT finns till för dig som är aktiv i nationella rörelser och vill få hjälp med att lämna dessa, självklart anonymt och på dina villkor. EXIT ger även stöd till anhöriga och bistår med information till myndigheter och organisationer. Flera av de som arbetar i verksamheten har själva varit aktiva i olika nationalistiska grupper och hjälper idag andra utifrån sina egna erfarenheter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Presskontakt

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm