Gå direkt till innehåll
3D bild som visar fastigheterna Drivbänken och Fyrtornet i området Embassy of Sharing. Bild från Midroc
3D bild som visar fastigheterna Drivbänken och Fyrtornet i området Embassy of Sharing. Bild från Midroc

Pressmeddelande -

Fryshuset skapar ungdomsråd tillsammans med fastighetsbolag för stadsdelsutvecklingsprojekt i Malmö

Fryshuset och fastighetsbolaget Midroc inleder ett samarbete för att skapa ett ungdomsråd. Inom ramen för samarbetet ska Fryshuset i Malmö rekrytera ungdomar som ska bidra till stadsdelsutvecklingsprojektet Embassy of sharing i Malmö. Målet är att låta de unga påverka utvecklingen av staden och ge dem inspiration för sina framtida yrkesval.

Samarbetet innebär att Midroc ger ungdomar från Fryshuset i Malmö möjlighet att bidra till utveckling av en del av sin stad. Ungdomsrådet är tänkt att engagera ungdomar som ska undersöka och ta fram konkreta exempel på vad unga önskar och efterfrågar när det gäller stadsdelen Embassy of Sharing i Hyllie utanför Malmö. 

Midrocs och Fryshusets vision är att området ska bli en värdeskapande plats och miljö för unga både idag och i framtiden. Tanken är också att öka kunskapen hos unga om hur det rent praktiskt går till att samarbeta med staden och näringslivet.

– Vår ambition med samarbetet är att driva samhällsförändring tillsammans med unga i kombination med att förstärka de ungas röst och ge dem hopp om en bättre framtid, säger Sten Lindquist, konceptutvecklare Embassy of Sharing, Midroc.

Ett ungdomsråd är även tänkt att fungera som en arbetsmarknadsaktivitet för unga, där Fryshuset har lång erfarenhet av att erbjuda unga meningsfull sysselsättning och utvecklande aktiviteter för att stärka deras självförtroende och kompetens. En annan viktig funktion är att hjälpa unga knyta kontakter och få referenser som i förlängningen kan hjälpa dem att ta sig in på arbetsmarknaden.

– Genom samarbetet visar vi våra unga att de är en viktig del av samhället och att deras åsikter och idéer spelar roll nu och i framtiden. Det kommer att leda till ett mer hållbart samhälle, ett samhälle där vi pratar med våra unga istället för om våra unga, säger Jenny Berg-Nilson Fryshuschef i Malmö.


För mer information kontakta:

Jenny Berg-Nilson, Fryshuschef Malmö tel: 076-126 95 87, jenny.berg-nilson@fryshuset.se

Sten Lindquist, konceptägare Embassy of Sharing, Midroc tel: 070-678 15 65, sten.lindquist@midroc.se


Om Midroc Properties

Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4 400 medarbetare. Läs mer på midroc.se/properties.

Om Embassy of Sharing 

Embassy of Sharing är samlingsnamnet på 7 fastigheter som byggs rakt över gatan från Hyllie station, och omfattar allt från smarta bostäder och flexibla kontor till värdeskapande mötesplatser för medvetna företag och människor. Varje fastighet har ett eget arkitektoniskt uttryck och hålls både tekniskt och innehållsmässigt samman av höga hållbarhetsambitioner, delningsekonomiska principer och cirkulär ekonomi samt ett engagemang i och nytänkande kring mångfald, inkludering och social innovation. Läs mer här

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm