Gå direkt till innehåll
Fryshuset startar i Helsingborg

Pressmeddelande -

Fryshuset startar i Helsingborg

Nu startar Fryshuset i Helsingborg. Etableringen inleddes under 2019 och nu finns såväl finansiering som lokal och personal på plats. Helsingborg blir Fryshusets elfte ort. Verksamheten har möjliggjorts tack vare bidrag från det lokala näringslivet i Helsingborg tillsammans med Kronprinsessparets stiftelse.

– Det finns ett stort behov av stöttning för stadens unga i Helsingborg. Vi ser oss som ett bra komplement till andra verksamheter riktade till ungdomar. Under de omständigheter som råder i samhället idag känner vi att det just nu är viktigare än någonsin att nå ut till unga för att ta reda på vad de behöver, säger Alexander Ström, verksamhetsutvecklare för Fryshuset i Helsingborg.

Verksamheten har startat med relationsvärdar som på kvällar och helger möter unga för att bygga tillit och skapa relationer. Baserat på den kartläggning av ungas behov, som Fryshuset i Helsingborg nu gör, kommer det att skapas aktiviteter i syfte att föra samman unga i staden.

I dagsläget finns 14 medarbetare med arbetsuppgifter kopplade till Fryshuset i Helsingborg. Lokalen, som ligger centralt i Helsingborg, är för närvarande en samlingsplats för medarbetare och kan användas för mindre ungdomsgrupper, samtal och utbildning. I samband med att verksamheten utvecklas kommer man att se över möjligheterna till en större lokal mer anpassad till ungdomars intressen och behov.

– Vårt huvuduppdrag i Helsingborg är att arbeta förebyggande och uppsökande gentemot unga som lever i utanförskap och kriminalitet. Vi har även knutit till oss nationella och regionala verksamheter inom Fryshuset som ger oss mervärde och utökad kompetens i Helsingborg, säger Alexander Ström.

Kontakt:

Alexander Ström, verksamhetsutvecklare, Fryshuset i Helsingborg

Alexander.strom@fryshuset.se

Ämnen

Taggar


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm