Gå direkt till innehåll
Projektet ”Lokala världsmästare i samhällsengagemang” möjliggörs via ICA Stiftelsen.
Projektet ”Lokala världsmästare i samhällsengagemang” möjliggörs via ICA Stiftelsen.

Pressmeddelande -

ICA-handlare i Malmö och Södra Sandby startar samarbete med Fryshuset för en tryggare närmiljö

– Vi ser ett stort behov av att arbeta förebyggande med unga mot droger!

Att arbeta för en tryggare närmiljö för alla är något som är starkt förankrat hos de två ICA-handlarna Pär Friberg i Södra Sandby och Peter Berlin i Malmö. De såg ett ökat behov av trygghetsskapande arbete i sina närområden och vände sig till Fryshuset i Malmö.

I dialog med handlarna identifierade Fryshuset att det fanns ett stort behov av att arbeta med drogproblematiken bland unga i området, eftersom detta påverkade tryggheten i närmiljön på flera sätt.

Fryshuset ser en trend av ökande användning av droger bland unga, men säger samtidigt att det är en komplex bild. Att missbruket har krupit ner i åldrarna, kan vara kopplat till att unga, som inte är straffmyndiga, utnyttjas av äldre ungdomar och vuxna i narkotikahandeln som leverantörer av varor och pengar. För unga i ekonomiskt utsatta familjer kan det vara en betydelsefull extrainkomst.

– Det är en mycket farlig och destruktiv livsstil för barn och unga, som ofta leder till eget missbruk, utanförskap och kriminalitet. Det är förödande för individen och mycket kostsamt för samhället. Vi ser att det är jätteviktigt att börja arbeta med förebyggande och främjande insatser tidigt, och särskilt riktat till lägre åldrar, säger Sara Azzazi på Fryshuset i Malmö, och biträdande regionchef på Fryshuset i region syd. 

– Det är självklart för oss som handlare att försöka bidra med vad vi kan för att ta ett större samhällsansvar. Tillsammans med Fryshuset har vi tittat på hur vi kan arbeta förbyggande, både på kort och lång sikt, och inkludera såväl barn i lägre åldrar som ungdomar och föräldrar, för att försöka bryta den negativa trenden, säger Peter Berlin, köpman, ICA Kvantum Emporia i Malmö.

– Vi inser att vi bara är en av pusselbitarna i det stora trygghetsskapande arbetet som behöver göras, men vi hoppas att vi med projektet kan bygga upp ett engagemang bland föräldrar, samarbetspartners och föreningsliv, säger Pär Friberg, köpman, ICA Kvantum Södra Sandby.

Föreläsning 19 november

Som en del i projektet arrangerar ICA Kvantum Södra Sandby en föreläsning för föreningar och samarbetspartners den 19 november klockan 18.00-21.00, för att öka kunskapen om drogproblematiken bland unga. Läs mer här

Kommande aktiviteter

I Lucia-helgen 12-13 december kommer Fryshusets personal att finnas på plats i butikerna för att prata med ungdomar och föräldrar.

Den 4 februari arrangerar Peter Berlin på ICA Kvantum Emporia en föreläsning för föreningar och samarbetspartners i Malmö.

Senare under våren planeras föreläsningar för föräldrar samt fler konkreta insatser.

Kontakter oss för mer information

Peter Berlin, köpman, ICA Kvantum Emporia, Malmö, peter.berlin@kvantum.ica.se

Pär Friberg, köpman, ICA Kvantum Södra Sandby, par.friberg@kvantum.ica.se

Sara Azzazi, Fryshuset i Malmö, biträdande regionchef för Fryshuset i Region Syd, sara.azzazi@fryshuset.se, tel 0739-502434

---

Om ICA Stiftelsen

Projektet ”Lokala världsmästare i samhällsengagemang” möjliggörs via ICA Stiftelsen. ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA, men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå. Tanken är att fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt. Ica Stiftelsen

Om Fryshuset

Fryshusets vision är att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Stiftelsen Fryshuset, som fyller 35 år i år, bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. I Skåne finns Fryshuset bland annat i Malmö, Helsingborg och Östra Göinge. Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. På Fryshuset har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, samt ta del av utbildningar, och aktiviteter som leder till arbete och entreprenörskap. www.fryshuset.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Kontakter

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Relaterat innehåll

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm