Gå direkt till innehåll
Fotograf: Moa Karlberg
Fotograf: Moa Karlberg

Pressmeddelande -

Samarbetet mellan Fryshuset och Nybro Bostads AB förlängs

Fryshuset och Nybro Bostads AB förlänger sitt samarbete med fem år, 2021-2025. Målsättningen är att bidra till att Nybro är en trygg och attraktiv plats för unga att bo och verka i samt att öka ungas framtidstro i kommunen.

Fryshuset har verkat i Kalmar län sedan 2010. År 2016 etablerades den första fysiska mötesplatsen i Nybro då Fryshuset och Nybro Bostadsaktiebolag(NBAB) gick in en ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Sedan starten har fokus legat på att gemensamt utveckla arbetet med att skapa en positiv och utvecklande fritid för barn och unga i Nybro kommun. Att barn och unga känner sig delaktiga och att de har en självklar plats i samhället lägger grunden för att unga väljer att stanna kvar i Nybro, flytta till kommunen eller flytta tillbaka.

– Vi är jätteglada för att kunna fortsätta att utveckla det arbete vi under åren byggt upp tillsammans med NBAB. Gemensamt skapar vi förutsättningar för att alla barn och unga ska känna sig sedda, behövda och trygga i Nybro, säger Karolina Jerner, chef för regionen Småland/Öland på Fryshuset.

– Vi ser det som viktigt och nödvändigt att fortsätta med vårt samarbete för att bibehålla en kontinuitet i vårt uppstartade arbete sedan fem år tillbaka. Vi vill bidra till våra bostadsområden och till kommunen med den verksamhet som ger barn och ungdomar variationsrika och utvecklande aktiviteter med en god social och vänlig gemenskap. Vid en återblick på verksamheten ser vi med glädje hur många barn och ungdomar som har uppskattat och upplevt vår verksamhet meningsfull i vardagen, säger Sulev Pull, VD Nybro Bostads AB.

Fryshuset bedriver mötesplatsen i Kungshall året runt samt Gula Grillen under sommarsäsongen. Den primära målgruppen för verksamheten är unga i åldern 13-25 år men verksamheten arbetar också med barn i åldern 7-12 år, samt generationsöverskridande.

Kontaktperson Fryshuset:
Karolina.jerner@fryshuset.se

Kontaktperson NBAB:
helena.hertzman-rohdin@nbab.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Presskontakt

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, KFUM Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Basket Event, KFUM Fryshuset Fritid, KFUM Fryshuset Kultur, Föreningen Fryshuset. www.fryshuset.se

Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm