Gå direkt till innehåll
Sveriges största hållbarhetsturné blir digital - och möter unga under en heldag med filmfestival och sustainability hackathons

Pressmeddelande -

Sveriges största hållbarhetsturné blir digital - och möter unga under en heldag med filmfestival och sustainability hackathons

Den världsomfattande pandemin har tvingat hela världen att ställa om och tänka nytt. Omställningen kräver att vi tar till vara på innovationskraften hos alla i samhället, inte minst hos unga. Den 29 september åker Fryshusets verksamhet och Sveriges största hållbarhetssatsning we_change, ut på de digitala vägarna för att möta tusentals gymnasieelever. Under en heldag kommer de att få inspireras och träffa representanter från några av Sveriges största företag, för att både ställa dem till svars i sitt hållbarhetsarbete - men även att tillsammans med dem hitta lösningar på några av deras största hållbarhetsutmaningar.

Om mindre än 10 år ska de Globala målen vara uppfyllda. Årtiondet vi klev in i 2020 kallas the decade of action - krafttag behövs på flera nivåer i samhället för att göra den förflyttning som krävs för att möta de utmaningar vi står inför. Därför arrangerar we_change digitala mötesplatser i åtta städer där unga görs till en partner i arbetet med vår tids viktigaste frågor. Under förmiddagen arrangeras en filmfest, där eleverna under ett modererat inspirationspass med film som verktyg får grotta ner sig i sakfrågorna som de Globala målen berör. Filmfesten avslutas med ett makthavarsamtal där eleverna får ställa representanter från några av Sveriges största företag till svars i sitt hållbarhetsarbete.

Under eftermiddagen arrangeras sustainability hackathons. Det är en satsning inspirerad av de hackathonprocesser som ofta används inom it-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Eleverna, som har förberetts genom lektioner, kommer i grupper att arbeta fram lösningar som ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Dessa lösningar utvärderas lokalt och vinnande bidrag fångas upp i en nationell prisceremoni. Målet med initiativet är att varje samarbetspartner omsätter de vinnande idéerna till verklighet.

Sustainability hackathon är en del av en stor satsning av Fryshusets verksamhet we_change för att inkludera unga i skapandet av framtidens hållbarhetslösningar och genomförandet av Agenda 2030.

-Vi är övertygade om att den frustration och det engagemang som finns bland unga kan omsättas i samhällsförändrande idéer som bidrar till att uppnå de globala målen inom tio år. Vi har inte tid att vänta, mötesplatser och nya samarbetsformer är nödvändiga för att ta oss framåt, säger Rebecca Bergman, we_change.

Huvudpartners till we_change 2020 är IKEA, H&M och SEB. I de olika städerna deltar även kommuner, lokala företag och organisationer.

Turnéschema:

29 september Göteborg
30 september Helsingborg
1 oktober Malmö
6 oktober Stockholm
7 oktober Uppsala
8 oktober Linköping
13 oktober Borlänge
14 oktober Västerås


Så här kan ni medverka:

Media spelar en stor roll i att förmedla ungas engagemang till omvärlden. På grund av pandemin har vi inga utvalda platser för medianärvaro, men arrangerar gärna intervjuer och möten med deltagande skolor, unga och partners.

Kontakta Cecilia Enquist på cecilia.enquist@fryshuset.se eller 076-001 06 30.


Om we_change

we_change ska inspirera, bidra till förändrade attityder, en ökad kunskapsnivå och skapa förutsättningar för unga, gymnasieskolor, företag, kommuner, myndigheter och organisationer att mötas kring frågor som berör vår gemensamma framtid. Med det syftet har we_change engagerat över 75 000 unga sedan starten 2011. we_change är en del av Stiftelsen Fryshuset. 

Ämnen

Taggar


Om Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

www.fryshuset.se

Presskontakt

Carin Balfe Arbman

Carin Balfe Arbman

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation 070-633 35 08