Gå direkt till innehåll
Vi har inte råd att inte ge människor en andra chans

Pressmeddelande -

Vi har inte råd att inte ge människor en andra chans

Välkommen till ett frukostseminarium då vi presenterar rapporten "Summan av att ge människor en andra chans" gjord av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog vid Institute for SocioEcological Economics.

Undersökningen kartlägger vad kriminalitet och social utslagning kostar samhället i reda pengar och vilka besparingar som skulle kunna göras med hjälp av effektiva förebyggande insatser. Utfallet är mycket tankeväckande! Granskningen visar bl.a. att en enda heroinmissbrukare kostar skattebetalarna 2.2 miljoner per år att ställas emot kostnaden för att ingripa med "högintensiva och tämligen dyra insatser" för att hindra missbruket under fem år som knappt uppgår till 500 000 kr - alltså bara 4,5 % av de 11 miljoner som ett fortsatt heroinmissbruk skulle ha kostat under samma tid.

Att ta ansvar för unga människor i utanförskap är med andra ord en vinstgivande affär även om man bara skulle lyckas i ett fåtal fall. Undersökningen jämför även utanförskapets kostnader med prislappen på Fryshusets sociala verksamhet Lugna Gatan som har skapat märkbara förbättringar bland utsatta förortsungdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Författarna till rapporten hoppas att kunna bidra till är att lyfta diskussionen om det preventiva arbetet, i stort. Rapporten visar att det "traditionella" tänkandet där man vare sig medger hantering av långsiktighet, risktagande eller investeringstänkande kring sociala frågor skapar, förutom onödigt mänskligt lidande även ekonomisk ineffektivitet.

Tid: 24 november på Fryshuset klockan 0.9.00-11.00,

Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 6 Stockholm

"Summan av att ge människor en andra chans" finns att ladda ner i en sammanfattning och i sin helhet från den 18 november på www.fryshuset.se.

För mer information kontakta:

Arne Danner verksamhetsansvarig Lugna Gatan Sverige 0739 50 23 99 arne.danner@fryshuset.se

Karin Filipsson kommunikationsansvarig Lugna Gatan 0739 50 22 04 karin.filipsson@fryshuset.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Karin Filipsson

Karin Filipsson

Presskontakt Bitr. Kommunikationschef Fryshusets nationella kommunikation 073-950 22 04

Relaterat innehåll

Relaterade event

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen!

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver ett 60-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Fryshuset arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Fryshusets verksamheter finansieras idag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng och försäljning av tjänster, stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad, samt bidrag från företag och privatpersoner.

Fryshuset består av: Riksnätverket Fryshusandan, Fryshuset Basket, KFUM Fryshuset Event, Fryshuset IF, Föreningen Fryshuset Göteborg och Föreningen Fryshuset Malmö. www.fryshuset.se

Fryshuset

Mårtensdalsgatan 2-8
120 06 Stockholm