Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Christina Heilborn, Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare

Har personer som bor i LSS-bostäder också fått sämre vård under coronapandemin?

Efter ​​IVO:s granskning av vårdinsatser på äldreboenden under pandemin vill FUB se en granskning också av vård för personer som bor i LSS-bostäder. Socialstyrelsens statistik visar högre dödlighet hos personer med bekräftad covid-19, bosatta i en LSS-bostad. Det är stor risk att tillgången till vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning blivit ännu mer ojämlik under pandemin.

Sociala medier

Presskontakt

Christina Heilborn

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61
Harald Strand

Harald Strand

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 076-315 24 54
Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Julia Henriksson

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23
Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38
Robert Öberg

Robert Öberg

Presskontakt ombudsman och projektsamordnare skola och utbildning, Arvsfondsprojekt 08-508 866 60
Magnus Carlstedt

Magnus Carlstedt

Presskontakt redaktör FUB:s tidning Unik 08 508 866 55

FUB:s vision: Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är nästan 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med utvecklingsstörnings rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden