Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Anders Lago, förbundsordförande Riksförbundet FUB och Christina Heilborn, förbundssekreterare Riksförbundet FUB.

FN:s rekommendationer välkomnas av FUB: ”Vi hoppas att regeringen tar dem på allvar den här gången”

Rekommendationerna från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har kommit. Riksförbundet FUB är mycket positiva till dem. FUB hoppas att regeringen tar rekommendationerna på allvar och genomför bestående förändringar som säkerställer att funktionsrättskonventionen följs och personer med funktionsnedsättningars rättigheterna respekteras.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn och förbundsordförande Anders Lago

FUB om att färre unga med IF får LSS-bostad: "Ekonomin styr över rätten till stöd"

Kommunerna skjuter ifrån sig ansvaret för kommuninvånare med IF till anhöriga, säger FUB:s ordförande, i kommentar till Socialstyrelsens rapportering om att det blir allt svårare för unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) att få LSS-bostad. Avslagen på ansökningar om LSS-bostad ökar och de unga hänvisas till att ställa sig i den kommunala bostadskön eller köpa en bostadsrätt.

Anders Lago, förbundsordförande Riksförbundet FUB, är kritisk till Riksrevisionens rekommendation att avveckla Allmänna arvsfonden.

FUB: Att avveckla Arvsfonden är att slå undan benen på en utsatt grupp

Riksförbundet FUB är kritiska till Riksrevisionens rekommendation att avveckla Allmänna arvsfonden. FUB delar uppfattningen att medlen inte ska gå till oseriösa aktörer och att stödet ska följas upp väl, men anser inte att en avveckling är lösningen. Många Arvsfondsprojekt är värdefulla för personer med intellektuell funktionsnedsättning. FUB föreslår i stället ett system med långsiktigt basstöd.

Markus Petersson, ordförande Inre Ringen Sverige, och Anders Lago, förbundsordförande Riksförbundet FUB.

Riksförbundet FUB: ”Ambitionen att förbättra ekonomin för personer med IF är närmast obefintlig.”

Riksförbundet FUB:s rapport "Fångad i fattigdom?" för år 2024 visar att en 27-åring med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan gå back 1 300 kr i månaden. Det behövs en helhetsöversyn av den ekonomiska situationen för personer med IF för att säkerställa en långsiktig ekonomisk trygghet. FUB tycker att sjuk- och aktivitetsersättningen ska följa löneutvecklingen och "Funkisskatten" avskaffas.

I projektet Mötas och Må bra medverkar seniorexperter som själva representerar målgruppen. Elisabeth Ingvarsson, cirkelledare, Karin Heggby, Aleksandra Oppenlander, Ramona Cseh och Sofia Wallerfors.

Riksförbundet FUB:s nya projekt vill öka livskvaliteten och välbefinnandet hos äldre

I januari startade Riksförbundet FUB:s projekt Mötas och Må bra. Det treåriga projektet har som mål att öka livskvaliteten och förbättra hälsan hos äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism. Projektet agerar vägledare och hjälper organisationer, kommuner och beslutsfattare med idéer, material och metoder som förbättrar levnadsvillkoren för målgruppen.

Markus Petersson, Inre Ringen Sveriges ordförande, och Anders Lago, FUB:s förbundsordförande

Riksförbundet FUB: Personer med sjuk- och aktivitetsersättning måste omfattas av det nya jobbskatteavdraget

Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige (FUB:s medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning) kräver att personer med sjuk- och aktivitetsersättning ska omfattas av det nya jobbskatteavdraget. På grund av tidigare politiska prioriteringar är skatten på sjuk- och aktivitetsersättning redan högre än löner och pensioner, samtidigt som det är svårt för personer med IF att få ett arbete med lön.

Visa mer

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden