Gå direkt till innehåll
Ny produkt: TITAN ATF 5668

Nyhet -

Ny produkt: TITAN ATF 5668

ALLISON TES 668 är den senaste specifikationen för automatiska växellådor i tunga fordon som kör på landsväg med förlängda oljebytesintervall. ALLISON är världens största tillverkare av helautomatiska växellådor för medelstora och tunga nyttofordon. Specifikationen definierar utökade krav vad gäller oxidationsstabilitet, friktionsprestanda och slitageskydd jämfört med ALLISON TES 295-specifikationen. Dessa faktorer förbättrar växlingskvaliteten, minskar buller och vibrationer i samband med åldrandet jämfört med konventionella mineraloljebaserade produkter.

TITAN ATF 5668 har utvecklats speciellt för de moderna kraven hos ALLISON TES 668 och har genomgått motsvarande testprogram hos ALLISON. Tack vare de mycket goda resultaten har ALLISON officiellt godkänt TITAN ATF 5668 enligt ALLIOSN TES 668. (Godkännandenummer: 668-10092021)

TITAN ATF 5668 är även bakåtkompatibel användning enligt ALLISON TES 295 och TES 389. Således kan TITAN ATF 5668 användas för alla ALLISON automatiska växellådor i serierna 1000, 2000 3000 och 4000. Oljebytesintervall upp till 480.000 km / 48 månader (General Duty) och upp till 240.000 km / 48 månader (Severe Duty). Följ alltid tillverkarens rekommendationer.

Specifikationer Godkännanden FUCHS rekommenderar

-

ALLISON TES 668®

MB-APPROVAL 236.91

MB-APPROVAL 236.92

ALLISON TES 295

ALLISON TES 389

VOLVO 97340

VOLVO 9734

Finns tillgänglig i 205L

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Åsa Stranger

Åsa Stranger

Presskontakt Marketing & Communications Manager 070-429 63 54

Moving your world

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av smörjmedel och relaterade specialiteter.
I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin, tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- & transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och cementindustrier med flera.
FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i fokus.

FUCHS LUBRICANTS
Swedenborgsgatan 20B
11827 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum