Gå direkt till innehåll
Nu ökar FUCHS hållbarheten ytterligare med återvunnen propylenglykol

Pressmeddelande -

Nu ökar FUCHS hållbarheten ytterligare med återvunnen propylenglykol

Hållbarhetsarbetet fortsätter. Nu börjar vi använda återvunnen råvara i våra industriglykoler och på så sätt kan vi minska koldioxidutsläppen betydligt utan att göra avkall på kvaliteten.
– Att byta till en produkt med återvunnen glykol borde vara ett enkelt val för de flesta, menar Henrik Sundborg, Product Manager Metal Working & Chemicals på FUCHS.

Först ut är RENOLIN MPG R 5 MIX 30. MPG står för monopropylenglykol och det handlar om en färdigblandad mix med en koncentration av 30% MPG. Produkten är särskilt framtagen för kylning av spindlar i CNC-maskiner, som kan bli mycket varma under arbete, men kan användas till alla cirkulerande system för upphettning respektive kylning inom industrin.

RENOLIN MPG R 5 MIX 30 har extremt bra kylegenskaper, är spädd med avjonat vatten för att ge särskilt bra rostskydd och optimerad för att ge lång livslängd. Utöver att den är fri från silikater, nitriter och fosfater så har den också låg toxicitet.

Nu kan återvunnen glykol hjälpa dig som behöver glykol i dina industrimaskiner att minska miljöavtrycket. Återvinningsprocessen har nämligen mycket låg miljöpåverkan jämfört med produktion av jungfrulig glykol. Att tillverka ny propylenglykol med jungfruliga råvaror är en energikrävande process och den energimässiga skillnaden är stor om man jämfört med processen för att återvinna propylenglykol.

Tänk ännu mer hållbart
Genom att välja återanvänd glykol framför nyproducerad bidrar du med att minska koldioxidutsläppen med ca 50% – för varje kilogram återvunnen propylenglykol du använder. Och du bidrar till mer än så! När du använder återanvänd glykol i industrimaskinerna reducerar du inte ”bara” dina koldioxidutsläpp, du sänker också dina energikostnader. Dessutom minskar du samtidigt mängden avfall från såväl använda kylvätskor som från de utsläpp som produktionen av nya kemikalier genererar.

– Att byta till en produkt med återvunnen glykol borde vara ett enkelt val för de flesta, menar Henrik Sundborg, Product Manager Metal Working & Chemicals på FUCHS, eftersom det inte innebär något kvalitetsmässigt avkall för den som väljer återvunnen glykol framför jungfrulig. Våra produkter som innehåller återvunnen råvara genomgår självklart lika noggranna kvalitetskontroller som nyproducerade.

Bara början
Det här är ett stort och viktigt steg och FUCHS kommer fortsätta införa fler produkter baserade på återvunna material.

– Vi har en stabil tillgång av återvunnen monopropylenglykol. Det är ett måste, säger Henrik Sundborg. Vi vet att framtiden kommer att komma med andra kravställningar. Därför satsar vi sedan länge stort på forskning och utveckling.

– Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna i diskussionen med våra kunder. Tillsammans diskuterar vi kontinuerligt tänkbara lösningar och förbättringar inom området, berättar Nicklas Gustafsson som är Sales Director Industry på FUCHS. Det är fundamentalt för oss att arbeta mycket tätt med våra kunder i hållbarhetsfrågan, som är framtidens viktigaste fråga.

– Vi har redan hunnit arbeta med alternativa basoljor i 20 år och ser oss som extremt kunniga inom området. Även om vi bara lyfter fram en produkt nu, så jobbar vi med fler liknande som kommer att komma ut på marknaden inom kort. Det här är bara början, avslutar Henrik Sundborg.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av smörjmedel och relaterade specialiteter.

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin, tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- & transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och cementindustrier med flera.

FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i fokus.

Kontakter

Åsa Stranger

Åsa Stranger

Presskontakt Marketing & Communications Manager 070-429 63 54

Relaterat innehåll

Moving your world

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB är en del av en global koncern med tyska rötter som utvecklar, producerar och distribuerar ett brett sortiment av smörjmedel och relaterade specialiteter.
I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi innovativa och skräddarsydda smörjmedelslösningar för alla typer av branscher så som bilindustrin, tillverkande industri, bygg & entreprenadverksamhet, energi- & transportsektorn, livsmedelsindustrin, skogsbruk, stål-, metall- och cementindustrier med flera.
FUCHS är världens största oberoende leverantör av innovativa smörjmedelslösningar för i stort sett alla branscher och användningsområden. Vi är 6 000 anställda i över 50 länder som alla delar samma mål: att hålla världen i rörelse med både hållbarhet och effektivitet i fokus.

FUCHS LUBRICANTS

Swedenborgsgatan 20B
11827 Stockholm
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum