Pressmeddelande -

Idag öppnar Funka för livet - mötesplats om funktionsnedsättning

Nu är den så äntligen här, Funka för livet - mässan och mötesplatsen om funktionsnedsättning som arrangeras i Arena Karlskrona, tennishallen. Idag, måndag, håller mässan öppet från 12.00-18.00. 

85 föreningar, företag och organisationer finns på plats för att prata tillgänglighetsfrågor och produkter och tjänster som har för avsikt att underlätta i vardagen. Utöver utställarnas utbud bjuder första mässdagen på följande programpunkter:

12.00 Funka för livet öppnar i tennishallen, Arena Karlskrona
12.30 Föreläsning: Carin Wallman, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. ”- Om inte anhöriga fanns... Nationellt kompetenscentrum anhöriga verkar för ett anhörigvänligt samhälle”
12.45 Föreläsning: Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör Scandic Hotell. ”Hur arbetar Scandic med tillgänglighet”
13.00 Prova på rullstolsbasket med Alla Kan - idrott för alla.
13.15 Föreläsning: Catrine Träff, Permobil. ”Förskrivning av rullstol, vad handlar det om egentligen? Ur ett rehabiliteringsperspektiv.”
14.30 Föreläsning: Aron Anderson, äventyrare - inspiratör - elitidrottare.
14.45 Föreläsning: Karlskrona kommun, Funktionsstödsförv. & Arbetsförmedlingen. ”På väg mot ett eget jobb – Individuell placering, Jobbcenter och UFFE-projektet presenteras”
15.45 Prova på rullstolshinderbana med Alla kan - idrott för alla.
16.15 Föreläsning: Ingrid Svensson, Kommunkationsenheten Landstinget Blekinge. ”KomHit”
17.00 Festival Spezial. Uppträden med musik, konst, diktläsning och teater.
18.00 Funka för livet, mässdelen, stänger och öppnar åter tisdag 09.00. Festival Spezial fortsätter till 19.00.

Ta tillfälle i akt att träffa Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge som finns på plats för att informera invånarna om den service de har möjlighet att ge lokalbefolkningen.

Ta del av det senaste inom hjälpmedel och service från såväl lokala som rikstäckande företag och organisationer.

Upplev Festival Spezial - en kulturfestival som sätter fokus på kultur och eget skapande för barn, unga och vuxna med särskilda behov. 

Besök någon av de olika torgen på mässan: handikappidrottstorget, folkbilningstorget, föreningstorget och biltorget.

Och lyssna på en av många spännande föreläsningar.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • karlskrona
  • programpunkter
  • funka för livet
  • mötesplats
  • mässa
  • funktionsnedsättning
  • blekinge

Regioner

  • Blekinge

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktions­nedsättning och närstående samt seniorer. Med funktionsnedsättning avser vi alla som på något sätt behöver stöd i vardagen så som personer med demens, autism, hörselskada och ryggmärgsbråck med flera. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Funka för livet är ett initiativ från Växjö och har arrangerats två gånger tidigare, 2012 och 2014. Båda gångerna i Växjö. Den senaste mässan lockade cirka 75 utställare och 1500 besökare.

Under 2015 utvidgas Funka för livet med två nya mässor:

Arena Karlskrona, Karlskrona, 14-15 september
Halmstad Arena, Halmstad, 19-20 oktober

Fortsatt arrangeras Funka för livet Växjö vart annat år, med nästa genomförande 20-21 april 2016.

Kontakter

Maria Johansson

Presskontakt Presskontakt Marknadsansvarig 0470-73 96 05

Relaterat innehåll