Pressmeddelande -

Stort intresse för mässa & mötesplats om funktionsnedsättning

På måndag slår portarna upp för Funka för livet Karlskrona - mässa & mötesplats om funktionsnedsättning. För första gången arrangeras Funka för livet i Blekinge och intresset från företag, föreningar & organisationer som vill deltaga med sina produkter, tjänster eller informera om sin förening har varit stort. 

Tidigare har det varit långt att ta sig för att besöka en mässa om funktionsnedsättning av denna storlek, många gånger så långt som till Malmö, Göteborg eller Stockholm. Funka för livet, som genomförts två gånger tidigare i Växjö, vill dels sätta fokus på tillgänglighetsfrågor lokalt men även erbjuda Blekingeborna en geografiskt tillgänglig mässa och mötesplats om funktionsnedsättning. Och intresset har varit stort från såväl brukarföreningar, handikappidrottsföreningar, företag, Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge. Totalt finns ca 85 utställare på plats fördelade över tennishallen i Arena Karlskrona. 

Funka för livet Karlskrona erbjuder utöver utställningsmontrarna ett handikappidrottstorg, ett folkbildningstorg, ett föreningstorg och ett biltorg. Det finns även en aktivitetsyta för prova-på och uppvisningar såväl som café och föreläsningsscener.

handikappidrottstorget visar IFK Kristianstad, Karlskrona Skridskoklubb, Karlskrona Tennisklubb, Karlskrona Miniracing klubb, Parasport Blekinge och SISU Blekinge vad de har att erbjuda för aktiviteter och idrotter gentemot funktionsnedsatta. 

Folkbildningstorget har samlat de lokala studieförbunden som berättar om hur de är möjliggörare och inspiratörer för människor som på sina egna villkor och utifrån sina egna möjligheter vill lära, skapa och utvecklas. De lokala studieförbunden som finns på plats är Arbetarnas Bildningsförbund Bilda, Blekinge Läns Bildningsförbund, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

föreningstorget presenterar sig 23 lokala föreningar under ledning av den nya samverkansformen mellan de lokala brukarföreningarna och Landstinget Blekinge, kallad funktionhinderrörelsens Plattformsråd i Blekinge, FPR. Dessutom finns informationsmaterial om ett 15-tal ytterligare brukarföreningar på plats. Närvarar på föreningstorget gör: 

DHR Blekinge, för ett samhälle utan rörelsehinder
Hörselskadades Distrikt i Blekinge och Blekinge Dövas Länsförening
HSO Blekinge, Helhet Samverkan Omtanke, ett samverkansorgan för funktionshinderföreningar i Blekinge
Astma- och Allergiföreningen i Blekinge
Blekinge Läns Epilepsiförening
Celiakiföreningen i Blekinge
Dyslexiförbundet FMLS (Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) Blekinge länsavdelning
Länsföreningen Blekinge HjärtLung
Migränföreningen i Blekinge
Neuroförbundet Blekinge
Parasport Blekinge
Personskadeförbundet RTP Blekinge distrikt
Psoriasisförbundets länsavdelning Blekinge (PSO Blekinge)
Reumatikerdistriktet Blekinge
Solstrålens Värksamhet Sölvesborg
NSPH Blekinge, Nationell samverkan för Psykisk Hälsa Blekinge
SPES Blekinge (suesid prevention och efterlevande stöd)
RSMH Blekinge (riksförbundet för social och mental hälsa)
Attention Blekinge
OCD (tvångssyndrom/tvångstankar) förbundet östra Skåne och Blekinge
SHEDO Blekinge (självskadebeteende och ätstörningar)
IFS-AP Blekinge (schizofreni förbundet)
SRF Blekinge, Synskadades Riksförbund Blekinge


Biltorget med Autoadapt, Bilinredarna i Växjö och Permobil visar det senaste nyheterna inom bilanpassning. 

aktivitetsytan blir det fullt fart. Uppvisningar varvas med prova-på-aktiviteter och möjlighet att testa en uppsjö handikappidrotter. 

Under måndagseftermiddagen arrangeras Festival Spezial - en kulturfestival som sätter fokus på kultur och eget skapande för barn, unga och vuxna med särskilda behov. Uppträden med musik, konst, diktläsning och teater.

Funka för livet erbjuder dessutom besökaren ett gediget föreläsningsprogram. Bland andra gäster Aron Anderson (elitidrottare & äventyrare), Mikael Andersson (framgångsrik inspiratör & föredragshållare), Annika Zetterlund (resespecialist) och Magnus Berglund (tillgänglighetsambassadör Scandic). Fullständigt program finns att läsa på Funka för livets hemsida: www.karlskrona.funkaforlivet.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Sjukdomar

Kategorier

 • landstinget blekinge
 • funka för livet
 • mötesplats
 • funktionsnedsättning
 • blekinge
 • mässa
 • karlskrona
 • programpunkter
 • festival spezial
 • aron anderson
 • mikael andersson
 • karlskrona kommun

Regioner

 • Skåne

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktions­nedsättning och närstående samt seniorer. Med funktionsnedsättning avser vi alla som på något sätt behöver stöd i vardagen så som personer med demens, autism, hörselskada och ryggmärgsbråck med flera. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Funka för livet är ett initiativ från Växjö och har arrangerats två gånger tidigare, 2012 och 2014. Båda gångerna i Växjö. Den senaste mässan lockade cirka 75 utställare och 1500 besökare.

Under 2015 utvidgas Funka för livet med två nya mässor:

Arena Karlskrona, Karlskrona, 14-15 september
Halmstad Arena, Halmstad, 19-20 oktober

Fortsatt arrangeras Funka för livet Växjö vart annat år, med nästa genomförande 20-21 april 2016.

Kontakter

Maria Johansson

Presskontakt Presskontakt Marknadsansvarig 0470-73 96 05

Relaterat innehåll

Relaterade event