Pressmeddelande -

Karlskrona kommun & Samverkansnämnden Landstinget Blekinge samarbetspartners till mötesplats om funktionsnedsättning

Nu står det klart att Karlskrona Kommun och Samverkansnämnden Landstinget Blekinge medverkar för att skapa en mötesplats om funktionsnedsättning och för att visa upp och informera om sina verksamheter gentemot funktionsnedsatta och yrkesverksamma i branschen.

För Karlskrona Kommun är det Funktionsstödsförvaltningen som kommer närvara under mässan för att beskriva för besökarna om det stöd och den service kommunen kan bidra med.

Ett utmärkt tillfälle för våra verksamheter att visa upp vad de erbjuder våra kommuninvånare för stöd. Under dagarna kommer vår dagliga verksamhet, personliga assistans, våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster visa vad de dagligen arbetar med. Det kommer även finnas möjlighet till prova på-aktiviteter i olika omfattning, berättar Claes Wiridén, förvaltningschef Funktionsstödsförvaltningen.

Sammantaget ser Funktionsstödsförvaltningen de här dagarna som en möjlighet för brukare och personal att kunna fördjupa sina kunskaper kring olika hjälpmedel, likväl som att utforska den varierade floran av stödinsatser som kan erbjudas personer med en funktionsnedsättning, summerar Claes.

Samverkansnämnden Landstinget Blekinge representeras under mässan av Hjälpmedelcenter som finns på plats för att delge besökarna kunskap om dess verksamhet och tydliggöra vägen till ett hjälpmedel.

Vi ser det som ett ypperligt tillfälle att presentera Hjälpmedelscenters verksamhet och ge information till våra invånare, förskrivare, näringsliv och ideella föreningar i Blekinge Län. Under dagarna finns hjälpmedelskonsulenter på plats för att informera om vår verksamhet och vägledning till ett hjälpmedel. Vi kommer även att bygga upp en mindre servicestation där våra hjälpmedelstekniker kan erbjuda enklare service/reparation utav din rollator berättar Annette Sander, verksamhetschef Hjälpmedelscenter.

Vi ser konferensen som en viktig del i att sprida och synliggöra vår verksamhet och skapa nya samverkansytor för nya idéer för att följa nutiden och framtidens behov. Tillsammans kan vi göra skillnad! avslutar Annette.

Landstinget Blekinge står även värd för ett föreningstorg där lokala brukarföreningar finns på plats för att informera om sina verksamheter. Detta torg samordnas av Funktionhinderrörelsens Plattformsråd i Blekinge.

För arrangören Funka för livet är kommunen och landstingets medverkan en bekräftelse på att satsningen på mötesplatsen och mässan är korrekt.

– Det är en oerhörd tyngd för projektet att kommun och landsting medverkar som medarrangörer. Det skickar rätt signaler mot besökare och övriga utställare, menar Håkan Gröön, projektledare på Funka för livet.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • karlskrona
  • karlskrona kommun
  • landstinget blekinge

Regioner

  • Karlshamn

Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning och närstående. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv.

Funka för livet är ett initiativ från Växjö och har arrangerats två gånger tidigare, 2012 och 2014. Båda gångerna i Växjö. Den senaste mässan lockade cirka 75 utställare och 1500 besökare.

Under 2015 utvidgas Funka för livet med två nya mässor:

Arena Karlskrona, Karlskrona, 14-15 september
Halmstad Arena, Halmstad, 19-20 oktober

Fortsatt arrangeras Funka för livet Växjö vart annat år, med nästa genomförande 20-21 april 2016.

För ytterligare information;

Funka för livet
Eric Gröön, projektledare
0470-739609
eric@funkaforlivet.se
http://funkaforlivet.se

Kontakter

Maria Johansson

Presskontakt Presskontakt Marknadsansvarig 0470-73 96 05

Relaterat innehåll