Pressmeddelande -

Glädjande omtag av skriva-, läsa-, räknagarantin!

Gustav Fridolin presenterade idag en reviderad version av förslaget om en Läsa-, skriva-, räknagaranti med en ännu starkare betoning på de tidiga stödinsatserna i skolan. ”Vi har stöttat åtgärdsgarantin från första början och är glada över att regeringen med sitt förändrade förslag visar att de inte tänker ge upp om våra barns rätt till tidiga insatser, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Efter kritik från alliansen drog regeringen tillbaka sitt ursprungliga förslag om en läsa-, skriva-, räknagaranti i februari. Kritiken handlade i första hand om en oro för ökade krav på dokumentation och för att nå en bredare politisk enighet viker sig nu regeringen på denna punkt. I det nya förslaget har man strukit det tidigare kravet på dokumentation om extra anpassningar i elevernas individuella utvecklingsplan.

”Vi tycker att det är synd att man varit tvungen att backa här, fortsätter Elisabeth Wallenius. Vi ser inte dokumentation av extra anpassningar som en belastning, utan som ett pedagogiskt verktyg för lärarna. Det är viktigt att de extra anpassningar som sätts in utvärderas och utvecklas över tid, för att eleven verkligen ska få de stöd hen behöver. Utan dokumentation tror vi att det kan bli svårt.”

Förslaget innebär också att läsa-, skriva-, räknagarantin börjar gälla först hösten 2019.

”Det är förstås tråkigt att genomförandet av garantin skjutits upp, men vi är samtidigt glada över att regeringen så snabbt kom med ett nytt förslag”, avslutar Elisabeth Wallenius. ”Nu hoppas vi att riksdagen kan enas om det här viktiga lagändringen redan i vår.”

Vårt yttrande över regeringens lagrådsremissen är bifogat

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • skola
  • familj
  • barn

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62

Relaterat innehåll