Pressmeddelande -

Rör inte assistansreformen utan att involvera dem som berörs!

Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, föreslår i en gemensam skrivelse till Regeringen den 29 juni att ansvaret för personlig assistans ska förstatligas. Från Handikappförbunden vill vi varna för att det görs några drastiska ingrepp i assistansreformen utan att konsekvenserna noga utreds. Frågan om huvudmannaskap är inte enbart en administrativ fråga. Framförallt vill vi säkerställa att de som berörs, genom sina olika organisationer, aktivt involveras i politiska beslut som innebär avgörande förändringar. Detta har vi rätt till enligt den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som Sverige antagit.

Ämnen

  • Sociala frågor

Kategorier

  • lss
  • funktionsnedsättning

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Kontakter

Mikael Klein

Presskontakt Intressepolitisk chef 070-480 71 66

Monica Klasén McGrath

Presskontakt Pressekreterare 08-546 404 62

Relaterat innehåll