Pressmeddelande -

Gävle får en ny regional biogasanläggning

Gästrike Ekogas har sedan start 2010 haft en långsiktig plan att utveckla en regional biogasproduktion. Nu är såväl tillstånd och viktiga delar i upphandling klara och byggnation påbörjas redan under sommaren av Forsbacka Biogas, den nya biogasanläggningen på Forsbacka deponiområde.

I biogasanläggningen kommer vi omvandla energi från matavfall till ett fordonsbränsle och biogödsel. Genom detta sluter vi ett kretslopp samtidigt som vi kan ersätta bensin och diesel med en miljövänlig biogas och lantbruket får tillgång till ett KRAV-märkt biogödsel”, säger Håkan Jönsson, VD Gästrike Ekogas AB.

Forsbacka Biogas, som kommer att driftsättas september 2017, har tillstånd att röta upp till 30 000 ton organiskt avfall per år och kommer producera 2,7 miljoner normalkubikmeter, vilket innebär en ökning av den lokala biogasproduktionen med 400 %. Merparten kommer vara det matavfall som sorteras i hushållen och samlas upp av Gästrike återvinnare i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby.

Det är glädjande att det arbete som alla våra hushåll lägger ner i att källsortera nu tar oss ytterligare ett steg mot ett fossilfritt samhälle” säger Gästrike återvinnares förbundsdirektör Thomas Nylund.

Produktionen av biogas kommer motsvara drivmedel för ca 2 300 personbilar som kör 1 500 mil per år. Det motsvarar ca 3 400 000 mil per år vilket innebär en koldioxidminskning med 4 400 000 kg per år.

Forsbacka Biogas kommer att producera ca 16 000 ton biogödsel i flytande och fast form. Det kommer att certifieras för ekologisk odling och därmed ge lantbrukare i regioner ytterligare ett högkvalitativt gödningsmedel.

Under själva byggtiden kommer allt matavfall transporteras för biologisk behandling till en annan biogasanläggning. Vilken biogasanläggning det kommer gå till blir klart i juni.

För vidare information kontakta:

Jonas I Stenfelt
Verksamhetsansvarig
0708 23 31 62
jonas.stenfelt@gavle.seBiogas

Är ett gasformigt bränsle som bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material. Biogas som fordonsbränsle är ett av de bästa förnyelsebara bränslen vi har och som ersätter bensin och diesel.

Fordonsgas

En blandning mellan biogas och naturgas. I Sverige är den genomsnittliga biogasandelen ca 70 % i Gävle har vi ca 65 %. Ekogas projekterar ytterligare biogasproduktion för att lokalt nå 100 % biogas

Relaterade länkar

Ämnen

  • Naturresurser

Kategorier

  • biogasanläggning
  • biogasproduktion
  • miljövänlig biogas
  • drivmedel
  • krav-märkt biogödsel
  • gödningsmedel

Regioner

  • Gävleborg

Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, företags- och publika fordon. Huvuddelen av den gas som bolaget säljer produceras från biogas från Duvbackens reningsverk. Bolaget driver även en komposteringsanläggning för matavfall som ska byggas om till en regional biogasanläggning. Bolaget ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi. Idag finns ett tankställe för biogas i Gävle och inom kort kommer ytterligare ett tankställe byggas i Gävle och ett i Söderhamn.

Kontakter

Johan Englund

Presskontakt Presskontakt Gästrike Ekogas 026-17 29 74

Relaterat innehåll