Senaste nyheterna

Sociala medier

Idag är det FN:s världsdag för arbetsmiljö och byggbranschens Säkerhetsdag. I år är fokus på risker för belastningsskador. 

Riskfaktorer för belastningsbesvär är:
Manuell hantering (lyft, skjuta och dra) 
Böjda och/eller vridna arbetsställningar och arbetsrörelser 
Arbete ovanför axelhöjd och nedanför knähöjd 
Arbete utanför underarmsavstånd 
Statiskt muskelarbete 
Repetitivt arbete 

Att ändra vanor kan vara avgörande för att undvika belastningsskador och det är viktigt att tänka efter innan du ska utföra ett arbetsmoment. Kroppen behöver omväxling, en blandning av rörelse, belastning och återhämtning.

Det här är sådant som vi går igenom på den ergonomiföreläsning som vi erbjuder företag och organisationer i byggbranschen. Att bli medveten om riskerna och få verktyg till förändring är ett viktigt första steg. Här kan du läsa mer om våra föreläsningar: https://galaxenbygg.se/arbetsmiljo-halsa/forelasningar/

Idag är det FN:s världsdag för arbetsmiljö och byggbranschens Säkerhetsdag. I år är fokus på risker för belastningsskador. Riskfaktorer för belastningsbesvär är: Manuell hantering (lyft, skjuta och dra) Böjda och/eller vridna arbetsställningar och arbetsrörelser Arbete ovanför axelhöjd och nedanför knähöjd Arbete utanför underarmsavstånd Statiskt muskelarbete Repetitivt arbete Att ändra vanor kan vara avgörande för att undvika belastningsskador och det är viktigt att tänka efter innan du ska utföra ett arbetsmoment. Kroppen behöver omväxling, en blandning av rörelse, belastning och återhämtning. Det här är sådant som vi går igenom på den ergonomiföreläsning som vi erbjuder företag och organisationer i byggbranschen. Att bli medveten om riskerna och få verktyg till förändring är ett viktigt första steg. Här kan du läsa mer om våra föreläsningar: https://galaxenbygg.se/arbetsmiljo-halsa/forelasningar/

28 april är det FN:s världsdag för arbetsmiljö och byggbranschen genomför i samband med det säkerhetsdagen. I år är fokus på belastningsskador. Ett sätt att minska risken för belastningsskador är att värma upp innan arbetsdagens start. 

I vår app finns program för uppvärmning, rörlighet, styrka och återhämtning. Gå till appen här: https://galaxenbyggapp.se/ och skriv gärna ut våra planscher med rörelserna och sätt upp i byggboden till säkerhetsdagen: https://galaxenbygg.se/bestall-material/ . 

Byggföretagen har tagit fram dialogmaterial för att genomföra på arbetsplatsen: https://byggforetagen.se/2020/03/tva-sakerhetspass-for-din-personal-den-28-april/

P.S. Uppvärmningen funkar lika bra som paus för dig som sitter mycket stilla framför datorn!

28 april är det FN:s världsdag för arbetsmiljö och byggbranschen genomför i samband med det säkerhetsdagen. I år är fokus på belastningsskador. Ett sätt att minska risken för belastningsskador är att värma upp innan arbetsdagens start. I vår app finns program för uppvärmning, rörlighet, styrka och återhämtning. Gå till appen här: https://galaxenbyggapp.se/ och skriv gärna ut våra planscher med rörelserna och sätt upp i byggboden till säkerhetsdagen: https://galaxenbygg.se/bestall-material/ . Byggföretagen har tagit fram dialogmaterial för att genomföra på arbetsplatsen: https://byggforetagen.se/2020/03/tva-sakerhetspass-for-din-personal-den-28-april/ P.S. Uppvärmningen funkar lika bra som paus för dig som sitter mycket stilla framför datorn!

Varje år träffar vi över 9000 elever i årskurs 1, 2 och 3 på Bygg- och anläggningsprogrammen runt om i Sverige och pratar om vikten av arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i byggbranschen. När gymnasieskolorna införde distansundervisning hade vi fortfarande några klasser och skolor kvar att besöka. Eftersom det inte går tog vi istället snabbt fram inspelade digitala föreläsningar som vi nu erbjuder skolorna att genomföra med eleverna så att de ändå får ta del av det som branschorganisationerna vill att eleverna ska få med sig ut i arbetslivet.

Varje år träffar vi över 9000 elever i årskurs 1, 2 och 3 på Bygg- och anläggningsprogrammen runt om i Sverige och pratar om vikten av arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i byggbranschen. När gymnasieskolorna införde distansundervisning hade vi fortfarande några klasser och skolor kvar att besöka. Eftersom det inte går tog vi istället snabbt fram inspelade digitala föreläsningar som vi nu erbjuder skolorna att genomföra med eleverna så att de ändå får ta del av det som branschorganisationerna vill att eleverna ska få med sig ut i arbetslivet.

Presskontakt

Maja Klasman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-656 09 11
Per Kågström

Per Kågström

Presskontakt VD 08-656 07 03

För ett hållbart arbetsliv i byggsektorn

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsplatsförlagd rehabilitering, arbetsmiljö & hälsa samt rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi bidrar till ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Rehabiliteringsverksamheten i Galaxen Bygg AB bygger på att i samverkan med arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapa lyckade rehabiliteringar av personer som har sin bakgrund inom byggsektorn och en dokumenterad funktionsnedsättning. Vi tar ansvar för att de i byggbranschen med nedsatt arbetsförmåga hittar och får stöd i lämpligt arbete.

Vi stöttar och skapar möjligheter till ett arbetsliv inom byggsektorn för nyanlända och långtidsarbetslösa och bidrar på så sätt till kompetensförsörjningen i branschen.

Vi ökar kunskapen om arbetsmiljö i byggbranschen genom utbildning och föreläsningar i arbetsmiljö och genom att informera alla elever i gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram om hälsa och säkerhet.

Galaxen Bygg grundades 1986 och ägs av Bravida, Peab, Skanska, JM, NCC samt Sveriges Byggindustrier och Måleriföretagen. Galaxen Bygg är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer på galaxenbygg.se.

Galaxen Bygg
Gustavslundsvägen 151 H
167 51 Bromma
Sverige