Gå direkt till innehåll
Peter Fahlblom, vd på HÖ Allbygg
Peter Fahlblom, vd på HÖ Allbygg

Pressmeddelande -

HÖ Allbygg utsedd till Årets arbetsgivare av Galaxen Bygg

HÖ Allbygg i Luleå blir utnämnd till Årets arbetsgivare av Galaxen Bygg. I konkurrens med sju andra nominerade arbetsgivare – med goda exempel på hur personer som står utanför arbetsmarknaden kan få en ny chans i arbetslivet – lyckades de nå ända fram tack vare sitt långsiktiga samarbete och sitt fokus på de arbetssökandes kompetens.

Juryns motivering:

Genom att se människors förmågor och ha fokus på möjligheter har HÖ Allbygg bidragit till inkludering till nytta för individer, företaget och samhället. HÖ Allbygg har under många år anställt flera personer i behov av rehabilitering och har i år även anställt från målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. Med stort engagemang och med respekt för olikheter har företaget gett många människor en ny chans i arbetslivet.

HÖ Allbygg var en av totalt sju nominerade arbetsgivare. Alla nominerade arbetsgivare är lyckade exempel på hur personer som står utanför arbetsmarknaden kan få en ny chans i arbetslivet så juryn hade ett svårt arbete med att utse den slutliga kandidaten. HÖ Allbygg i Luleå blev utnämnd för att de stack ut eftersom de haft ett långsiktigt samarbete och även anställt från målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. HÖ Allbygg utför hus-, mark- och anläggningsentreprenader i Norrbotten, främst i Luleå, Boden och Kalix med omnejd, och har runt 135 anställda.

"Jag är stolt och glad för utnämningen till Årets arbetsgivare. Den här lösningen som finns i byggbranschen är ett fantastiskt sätt att ge människor en andra chans", säger Peter Fahlblom VD på HÖ Allbygg.

HÖ Allbygg kommer att gratuleras med diplom och blommor både på kontoret i Luleå och på Byggföretagens årsstämma i Norrbotten. Förutom detta är priset också en föreläsning för personalen på temat arbetsmiljö och hälsa.

Juryn bestod av Per Kågström, Vd på Galaxen Bygg, Johan Hallberg, Byggföretagen och ordförande i Galaxen Byggs styrelse, Carola Nilsson, Måleriföretagen och ledamot i styrelsen, Ola Olsson, enhetschef på Byggnads och ledamot i styrgruppen för samverkansgrupperna samt Maja Klasman, kommunikationsansvarig på Galaxen Bygg.

Genom att anställa personer med någon funktionsnedsättning och erbjuda anpassade anställningar eller anställa någon arbetssökande som är nyanländ eller långtidsarbetslös får företagen in värdefull arbetskraft. Samtidigt som arbetsgivarna förbättrar livet för enskilda individer gör de en samhällsinsats och bidrar till ökad mångfald. Det är ett samhällsengagemang Galaxen Bygg har velat synliggöra med nomineringarna och utnämningen till Årets arbetsgivare.

Läs mer om hur kriterierna sett ut och vilka andra företag som nominerats i relaterat material.

Ämnen

Regioner


Ett hållbart arbetsliv i byggsektorn

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsplatsförlagd rehabilitering, arbetsmiljö & hälsa samt rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa. Vi bidrar till ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Rehabiliteringsverksamheten i Galaxen Bygg AB bygger på att i samverkan med arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapa lyckade rehabiliteringar av personer som har sin bakgrund inom byggsektorn och en dokumenterad funktionsnedsättning. Vi tar ansvar för att de i byggbranschen med nedsatt arbetsförmåga hittar och får stöd i lämpligt arbete.

Vi stöttar och skapar möjligheter till ett arbetsliv inom byggsektorn för nyanlända och långtidsarbetslösa och bidrar på så sätt till kompetensförsörjningen i branschen.

Vi ökar kunskapen om arbetsmiljö i byggbranschen genom utbildning och föreläsningar i arbetsmiljö och genom att informera alla elever i gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram om hälsa och säkerhet.

Galaxen Bygg grundades 1986 och ägs av Bravida, Peab, Skanska, JM, NCC samt Byggföretagen och Måleriföretagen. Galaxen Bygg är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer på galaxenbygg.se.

Kontakter

Fredrik Gustavell

Fredrik Gustavell

Presskontakt Kommunikationschef 076-107 50 06

Relaterat innehåll

För ett hållbart arbetsliv i byggsektorn

Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsplatsförlagd rehabilitering, arbetsmiljö & hälsa samt rekrytering/omställning. Vi bidrar till ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

Rehabiliteringsverksamheten i Galaxen Bygg AB bygger på att i samverkan med arbetsmarknadens parter samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapa lyckade rehabiliteringar av personer som har sin bakgrund inom byggsektorn och en dokumenterad funktionsnedsättning. Vi tar ansvar för att de i byggbranschen med nedsatt arbetsförmåga hittar och får stöd i lämpligt arbete.

Vi stöttar och skapar möjligheter till ett arbetsliv inom byggsektorn för nyanlända och långtidsarbetslösa och bidrar på så sätt till kompetensförsörjningen i branschen.

Vi ökar kunskapen om arbetsmiljö i byggbranschen genom utbildning och föreläsningar i arbetsmiljö och genom att informera alla elever i gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram om hälsa och säkerhet.

Galaxen Bygg grundades 1986 och ägs av Bravida, Peab, Skanska, JM, NCC samt Byggföretagen och Måleriföretagen. Galaxen Bygg är rikstäckande med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer på galaxenbygg.se.

Galaxen Bygg
Gustavslundsvägen 151 H
167 51 Bromma
Sverige