Gå direkt till innehåll
Galderma meddelade idag att Läkemedelsverket har godkänt ALLUZIENCE®, det första neuromodulatorn i flytande form, en muskelavslappnande injektion som är klar att användas.
Galderma meddelade idag att Läkemedelsverket har godkänt ALLUZIENCE®, det första neuromodulatorn i flytande form, en muskelavslappnande injektion som är klar att användas.

Pressmeddelande -

ALLUZIENCE®, den första BoNT-A-neuromodulatorn som är en flytande lösning redo att användas – finns nu tillgänglig i Sverige

  • Data som stöder att ALLUZIENCE nu görs tillgängligt i Sverige visade att patienter som behandlades med ALLUZIENCE för rynkor hade en snabbt insättande effekt från dag ett, med förbättringar som varade i upp till sex månader.1

Uppsala,Sverige – Sept 30, 2021 – Galderma meddelade idag att Läkemedelsverket har godkänt ALLUZIENCE®, det första neuromodulatorn i flytande form, en muskelavslappnande injektion som är klar att användas. Detta följer på det positiva beslutet om användning av ALLUZIENCE i Europa som meddelades den 11 juni 2021. ALLUZIENCE är en flytande form av botulinumtoxin typ A avsedd för användning hos vuxna patienter för behandling av glabellalinjer.1

-Jag har personligen sett hur en behandling av glabellalinjer kan påverka en persons psykiska välbefinnande positivt. För mig markerar det positiva beslutet för användning av Alluzience® i Sverige starten på en ny era inom behandling av glabellalinjer. En flytande formulering som är färdig att använda kommer att ge mig mer precision för att få optimala resultat för mina patienter och i slutändan öka deras nöjdhet.”
Dr. Christoph Martschin, seniorkonsult och dermatolog

När människor åldras spelar huden och underliggande muskler en viktig roll för uppkomsten av märkbara linjer och veck, inklusive glabellalinjer mellan ögonbrynen.² Den aktiva substansen i ALLUZIENCE är clostridium botulinumtoxin typ A (BoNT-A). 2 Alla BoNT- A-produkter (eller beredningsformer), som hittills varit godkända i Europa, är i pulverform och kräver beredning med natriumklorid före användning.2 Den färdigberedda flytande beredningsformen av ALLUZIENCE undviker alla beräkningar för att ombilda produkten från pulver till flytande form och möjliggör därför en exakt behandling med möjlighet att förbättra säkerheten och doseringsnoggrannheten.2 ALLUZIENCE utvecklades med hjälp av nya produktionstekniker, vilket innebär att det är fritt från humana och animaliska proteiner som till exempel humant serumalbumin och laktos.1

Beslutet att göra ALLUZIENCE tillgängligt i Sverige baseras på ackumulerade data från två centrala studier med 372 patienter med måttliga till svåra rynkor mellan ögonbrynen som behandlades med antingen ALLUZIENCE (n=250) eller placebo (n=122). Dessa data visade att >50 % av patienterna rapporterade en effekt inom två till tre dagar, inklusive 23 % av patienterna inom en dag.1 Effekt kunde uppvisas i upp till sex månader efter injektion med ALLUZIENCE.1 Responsfrekvensen dag 29 var signifikant högre för patienter som behandlats med ALLUZIENCE jämfört med placebo (primärt effektmått) (p<0,0001).1

Dessutom visade patienternas tillfredsställelsenivå en månad efter injektion att 85,2 % av patienterna som fick ALLUZIENCE antingen var nöjda eller mycket nöjda jämfört med 9 % för placebopatienter.1 De flesta biverkningar som rapporterades med ALLUZIENCE i kliniska prövningar var av lindrig till måttlig grad och var reversibla.1 De vanligaste rapporterade biverkningarna var huvudvärk och reaktioner vid injektionsstället.1

- Här på Galderma är vi stolta över att kunna presentera en ny och innovativ produkt, ALLUZIENCE, i Sverige. Galdermas mångåriga kunskap och arv inom dermatologi återspeglas i produkter som ALLUZIENCE. Dagens nyhet är en viktig milstolpe för både patienter och vårdpersonal. Tillgång till den första färdigberedda flytande neuromodulatorn markerar en ny era inom neuromodulering, en era som vi på Galderma är stolta över att vara en del av.
Anna Marsell, General Manager, Galderma Nordic

Om ALLUZIENCE (flytande botulinumtoxin typ A)

ALLUZIENCE (flytande botulinumtoxin typ A) är den första BoNT-A neuromodulatorn i flytande form som introduceras i Europa. ALLUZIENCE ska endast administreras av en läkare med lämpliga kvalifikationer och expertis inom denna behandling med hjälp av den utrustning som krävs.1 Dosering och behandlingsintervall beror på bedömning av den enskilda patientens respons.1 Behandlingsintervallet ska inte vara mer frekvent än var tredje månad.1 Mer information finns i produktresumén.1

ALLUZIENCE är en produkt med licens från Ipsen. ALLUZIENCE® är ett registrerat varumärke som tillhör Ipsen. Galderma har en exklusiv licens från Ipsen för att utveckla, främja och distribuera ALLUZIENCE för den godkända indikationen i de länder i Europa där produkten har marknadsföringstillstånd.

¹ALLUZIENCE produktresumé.

²Ascher B, Rzany B, Kestemont P, et al. Liquid Formulation of AbobotulinumtoxinA: A 6-Month, Phase 3, Double-Blind, Randomized, Placebo Controlled Study of a Single Treatment, Ready-to Use Toxin for Moderate-to-Severe Glabellar Lines. Aesthet Surg J. 2020;40(1):93–104.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Galderma

Galderma är världens största oberoende dermatologiföretag och finns i cirka 100 länder. Sedan starten 1981 har vi drivits av ett dedikerat engagemang för dermatologi. Vi levererar en innovativ, vetenskapligt baserad portfölj av sofistikerade varumärken och tjänster inom estetik, konsumentvård och receptbelagda läkemedel. Med fokus på konsumenternas och patienternas behov samarbetar vi med hälso- och sjukvårdspersonal för att säkerställa överlägsna resultat. Eftersom vi förstår att den hud vi befinner oss i formar våra livsberättelser, främjar vi dermatologi i varje hudberättelse.

För mer information:.www.galderma.com/se.


Presskontakt

Isabella Laihorinne Smedh

Isabella Laihorinne Smedh

Presskontakt PR & Communication Galderma Uppsala Site +46 761811713

Relaterat innehåll

Vi erbjuder innovativa medicinska lösningar på människors dermatologiska behov under livets olika faser.

Om Galderma

Galderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag, grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade lösningar för huden och dess åkommor.

Galderma i Uppsala har 500 medarbetare inom produktutveckling och tillverkning av sina världsledande produkter inom det estetiska området samt är basen för Galderma Nordic, det nordiska säljbolaget.