Gå direkt till innehåll
Personer med självrapporterad rosacea* upplever förvärrade symtom på grund av användning av ansiktsmask
Personer med självrapporterad rosacea* upplever förvärrade symtom på grund av användning av ansiktsmask

Pressmeddelande -

Nätenkät från Galderma avslöjar att användning av ansiktsmask under COVID-19 kan leda till att symtom från hudsjukdomen rosacea förvärras

  • Användning av ansiktsmask under den pandemi som råder är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Nya resultat från en nätenkät visar dock att personer med självrapporterad rosacea* upplever förvärrade symtom på grund av användning av ansiktsmask. En försämring av symtom kan ytterligare öka den dagliga bördan för människor som lever med denna kroniska hudsjukdom.
  • Trots försämring av symtom har endast en tredjedel (33 %) av de svarande besökt en läkare (fysiskt eller på nätet) sedan pandemin började.

Uppsala– april, 2021 COVID-19 har medfört att användandet av ansiktsmask har blivit vanligare i många delar av världen, men för de som lider av hudsjukdomar i ansiktet kan detta medföra ytterligare utmaningar. En nyligen genomförd undersökning utförd av Galderma tyder på att pandemin kan påverka patienter med rosacea, från försämring av sjukdomssymtom som är relaterade till användning av ansiktsmask, till minskade konsultationer med vårdpersonal.1

Resultaten från den nya nätenkäten med 220 respondenter* från Kanada och Tyskland visar att nästan två tredjedelar (63 %) upplever förvärrade symtom relaterade till användning av ansiktsmask, som i sig är nödvändigt ur folkhälsosynpunkt, inklusive rodnad (75 %), finnar och/eller utslag (72 %) och fler skov (53 %).1

En nyligen genomförd oberoende klinisk studie i Italien som undersökte effekten av ansiktsmask hos patienter med rosacea och akne vulgaris fann också att långvarig användning av ansiktsmask ökar sjukdomens svårighetsgrad och påverkar livskvaliteten för patienter med rosacea och akne på ett signifikant sätt.2

Trots att symtomen förvärrades, svarade över 1 av 2 (52 %) personer som deltog i undersökningen* att de använde ansiktsmask som ett sätt att dölja sin sjukdom och 40 % går inte ut lika ofta för att undvika att använda ansiktsmask. Undersökningen visade också att nästan en tredjedel (30 %) ägnar mer tid åt sin hudvårdsrutin under pandemin.

Dessutom har nästan hälften (48 %) ändrat hur de hanterar sin sjukdom sedan de börjat använda ansiktsmask: 51 % har prövat en receptfri produkt och endast 27 % har ordinerats en ny behandling av en läkare.1

Charlotta Lind, marknadschef på Galderma kommentarer till dessa resultat: ”I och med att bara en tredjedel (33%) av de patienter med rosacea som deltog i undersökningen bokade tid hos sin läkare under pandemin, finns en stor anledning till oro. Vår undersökning antyder att fler patienter självmedicinerar, vilket kan innebära att de använder produkter som inte är särskilt anpassade för deras hudsjukdom och detta kan i slutändan göra mer skada än nytta.”

Petra Kjellman, hudläkare på Diagnostiskt Centrum Hud i Stockholm säger: ”Att patienter på grund av pandemin inte använder förskrivna behandlingar för rosacea eller självmedicinerar är inte bra. Att många patienter med rosacea dessutom skäms och verkar gömma sina symtom under en ansiktsmask kan medföra ytterligare försämring av deras rosacea. För att inte rosacea ska förvärras alltför mycket i dessa påfrestande tider är det viktigt att följa föreskrivna behandlingar liksom att söka professionell vård om man upplever försämring av sina sjukdomssymtom. Om du lider av rosacea och är orolig för att besöka din doktor finns ju idag bra möjligheter att få konsultationen via telefon eller video.”

Undersökningen visar att endast en tredjedel (33 %) av respondenterna har varit hos sin läkare sedan pandemin började och att endast 8 % har haft en videokonsultation. Av de som inte bokat tid uppgav 47 % att de inte ville boka tid, medan 21 % inte har kunnat boka en tid.1

*Baserat på en självadministrerad undersökning av e-postprenumeranter till www.FaceUpToRosacea.com och www.stelldichdeinerrosacea.de under december 2020 – januari 2021. Av dessa uppger 87 % att de har fått en rosacea-diagnos av läkaren. 13 % tror att de har rosacea men har ännu inte diagnostiserats.

Om rosacea

Rosacea är en vanlig inflammatorisk hudsjukdom där de vanligaste symtomen är synliga blodkärl, ihållande rodnad och inflammatoriska blemmor. I huvudsak påverkas de centrala områdena i ansiktet, som kinder och näsa. Det är även vanligt med stickningar, sveda och känsligare hud och i många fall drabbas ögonen som kan bli röda, torra och kliande.

Sjukdomen kan drabba både män och kvinnor, vanligtvis efter 30-årsåldern. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men där finns en stark inflammatorisk komponent. Starkt kryddad mat, alkohol, stress, exponering för sol/UV-strålar, varma bad och drycker är kända förvärrande faktorer. Demodex, ett harmlöst kvalster som vi alla har i huden, kan hos många personer med rosacea hittas i en förhöjd mängd. Rosacea kan förvärras med tiden om den inte behandlas.

Referenser:

  1. Data on file. Online survey of faceuptorosacea.com and stelldichdeinerrosacea.de email subscribers (220 respondents from Canada and Germany)
  2. Damiani G, et al. Dermatol Ther.2021 Feb. DOI: 10.1111/dth.14848. [Epub ahead of print].

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Galderma

Galderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag, grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade lösningar för huden och dess åkommor.

Mer information finns på www.galderma.com/se

Presskontakt

Isabella Laihorinne Smedh

Isabella Laihorinne Smedh

Presskontakt PR & Communication Galderma Uppsala Site +46 761811713

Relaterat innehåll

Vi erbjuder innovativa medicinska lösningar på människors dermatologiska behov under livets olika faser.

Om Galderma

Galderma, världens största oberoende globala dermatologiska företag, grundades 1981 och finns i 100 länder med en omfattande produktportfölj för behandling av olika hudåkommor. Företaget samarbetar med vårdpersonal världen över för att tillgodose människors dermatologiska behov under livets olika faser. Galderma är ledande inom forskning och utveckling av vetenskapligt definierade och medicinskt dokumenterade lösningar för huden och dess åkommor.

Galderma i Uppsala har 500 medarbetare inom produktutveckling och tillverkning av sina världsledande produkter inom det estetiska området samt är basen för Galderma Nordic, det nordiska säljbolaget.