Pressmeddelande -

Andreas Ring till Ganeidas styrelse

Andreas Ring, som är ägare av och vd för Trygghet Innovation Sverige AB, har valts in som ledamot i styrelsen för Ganeida Security Consulting AB.

Andreas Ring har över tio års erfarenhet från arbete inom Polisen där han bland annat tjänstgjort som närpolis, underrättelsesamordnare, utredare och som chef för brottsförebyggande verksamhet. Han är utbildad instruktör i att upptäcka och förebygga våldsbejakande radikalisering och har under flera år ingått i konceptet SPT (Särskild Polistaktik).

Andreas har tidigare suttit i RAN-POL som representerat för den öppna svenska polisen. RAN-POL är ett nätverk direkt underställt EU-kommissionen vars uppgift är att sprida goda exempel på hur man genom praktiskt arbete kan förebygga våldsfrämjande extremism.

År 2014 grundade Andreas Ring företaget Trygghet Innovation Sverige AB som idag bedriver trygghetsskapande verksamhet inom områdena krog, fastighet och radikalisering. För sina insatser inom området radikalisering utsågs Andreas på Security Awards 2015 till årets nykomling i säkerhetsbranschen.

-Jag har känt Andreas i snart två år och vi har ett väldigt nära och bra samarbete på flera olika plan. Min bild av Andreas är att han är en mycket kompetent och framåtsträvande person som drivs av ädla ideal och en stark vilja att göra gott. Han kommer bli ett fantastiskt tillskott till Ganeidas styrelse, säger Johan Östlund, ordförande och vd för Ganeida Security Consulting.

-Ganeida har på kort tid byggt upp en väl fungerande verksamhet och tillhör idag de absolut främsta aktörerna i landet inom bland annat teknisk säkerhetsskyddsundersökning. Jag ser fram emot att genom styrelseuppdraget kunna bidra till bolagets fortsatta utveckling, med polisiär specialistkompetens och mina erfarenheter som entreprenör, säger Andreas Ring.

Ytterligare information om Ganeida Security Consulting hittar du på ganeida.se

Företagets kontaktperson i det här ärendet:

Johan Östlund | 08-533 340 20 | info@ganeida.se

Ämnen

 • Företagsutbildning

Taggar

 • ran-pol
 • radikalisering
 • security awards
 • trygghet innovation sverige
 • andreas ring
 • avlyssning
 • spaning
 • säkerhetskonsult
 • säkerhetsföretag
 • johan östlund
 • ganeida security

Det innovativa säkerhetsföretaget

Ganeida Security Consulting AB är ett ledande privat säkerhets­företag med expertis inom underrättelser, due diligence, spaning, risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärder mot industri­spionage. Företaget har sitt huvud­kontor i Stockholm.

Ganeidas affärs­idé är att med spjut­spets­kompetens och avancerad teknik som ledord hjälpa kunden att skydda affärs­kritisk information samtidigt som kundens eget behov av kvalificerad information möts genom sofistikerad utrednings- och under­rättelse­verksamhet.

Ganeidas uppdrag är att avvärja externa och interna hot mot företagets klienter samt bistå dem i att fatta välgrundade och kostnads­besparande beslut, vilket främjar långsiktig trygghet, harmoni och effektivitet.

Ganeida Security Consulting anlitas av några av Sveriges mest nog­räknade företag inom media, finans, försäkring, juridik, rekrytering och fastigheter och som ett bevis på företagets duglighet nominerades Ganeida år 2013 till Security Awards i kategorin årets nykomling.

Relaterade nyheter