Gå direkt till innehåll
Rekordvolymer för Gävle Hamn 2015

Pressmeddelande -

Rekordvolymer för Gävle Hamn 2015

2015 blev ett rekordår för Gävle Hamn. Totalt ökade godsvolymerna med 25 procent, från 4,7 miljoner ton 2014 till 5,9 miljoner ton 2015. Det är petroleumprodukterna som står för den största ökningen. Fredrik Svanbom, VD för Gävle Hamn, förklarar volymerna med det rådande marknadsläget på världsmarknaden.

– Rådande marknadsläge gör att rekordstora volymer petroleumprodukter transporterades till hamnen under förra året. Petroleumprodukterna lagras nu in i väntan på att priserna ska gå upp. Vi har fyra bergrum i drift med en total lagringskapacitet på 525,000 m3. De är fyllda idag, berättar han.

Förutom att ökningen har en positiv påverkan på resultatet, gör det också att hamnen stärker sin position på marknaden.

– Gävle Hamn är en viktig tillgång för hela Mellansverige. Med vår effektiva infrastruktur kan vi trygga varuförsörjningen till den snabbt växande Stockholm-Mälardalsregionen. Det unika med hamnen är att vi har plats att växa. Vi ser därför mycket ljust på framtiden, berättar Fredrik Svanbom.

Den nya farleden gör att Gävle Hamn kan ta emot större fartyg idag. Det märks också på siffrorna. Trots att volymen ökade, minskade antalet fartyg.

– Fartygen blir större, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för rederierna, men det är också en vinst för miljön. Att antalet fartyg minskade 2015, jämfört med 2014 är därför bara positivt, så länge de totala volymerna ökar, förklarar Fredrik.

För mer information:

Fredrik Svanbom

fredrik.svanbom@gavlehamn.se

076-1006187

Om Gävle Hamn

Ämnen

Regioner


Gävle Hamn är en av Sveriges största hamnar med åtta terminaler och cirka 1,000 fartygsanlöp per år. Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner är hamnen det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, och hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Ett exempel är importen av flygbränsle till Arlanda. Från Gävle Hamn går det vidare med daglig järnvägspendel, en lösning som belönats med miljöpris. Den operativa verksamheten i terminalerna i Gävle Hamn AB sköts från den 1 juni 2015 av Baltic Sea Gateway AB.

Sveriges bästa hamn

Gävle Hamn är det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver.

Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner, är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt. Ett bra exempel är importen av flygbränsle till Arlanda. Från Gävle Hamn går det vidare med daglig järnvägspendel, en lösning som belönats med miljöpris.

Gävle Hamns åtta olika terminaler tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år. Nu ökar vi dessutom både tempot och kapaciteten rejält.

Välkommen till Sveriges bästa hamn!

Gävle Hamn AB
Fredriksskans
806 47 Gävle
Sweden