Gå direkt till innehåll
GBR Golvåtervinning slog rekord 2018 med 340 ton insamlat plastspill, som nu blir till nya plastgolv.
GBR Golvåtervinning slog rekord 2018 med 340 ton insamlat plastspill, som nu blir till nya plastgolv.

Nyhet -

Nyhet: GBR Golvåtervinning erbjuder uppföljning på projektnivå

Under 2018 samlade svenska golventreprenörer in 340 ton plastspill, ett nytt återvinningsrekord. I november, årets bästa månad, tog golvbranschens återvinningssystem emot 45 ton rent installationsspill som återvinns till nya golv. Nu kan beställare också mäta hur cirkulärt deras projekt varit genom att spillet får en unik projektreferens.

Installation av 3 000 kvm plastgolv ger ungefär 1 ton spill.

-­Det är angeläget att detta spill återvinns genom branschens återvinningssystem och blir nya golv istället för att eldas upp. Nu finns dessutom möjlighet att följa upp mängden återvunnet spill på projektnivå så att beställare kan mäta hur cirkulärt just deras projekt varit, säger Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen, GBR.

Projektspecifik uppföljning

Golventreprenören rapporterar in en unik projektreferens som visar hur många kilo som samlats in från ett specifikt projekt. Beställaren meddelar golventreprenören att man vill ha denna uppföljning av spill. På golvbranschens hemsida finns exempel på beskrivningstexter att använda.

Resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp

År 2017 samlade GBR Golvåtervinning in 325 ton installationsspill. Av detta tillverkades motsvarande 60 000 kvm nya plastgolv. Samtidigt sparades motsvarande mängd råvara och innebar minskade CO2-utsläpp med cirka 400 ton.

GBR Golvåtervinning, golvbranschens system för insamling av installationsspill från plastgolv, har funnits i över 20 år. Den omfattar idag samtliga leverantörer av plastgolv på den svenska marknaden och samtliga auktoriserade golvföretag som arbetar med plastgolv. Återvinningen är kostnadsfri för beställaren och även för byggaren, till skillnad från den vanliga avfallshanteringen.

-Potentialen är mångdubbelt större än de drygt 300 ton som samlas in och det är därför glädjande att insamlingen ökar. Vi hoppas att allt fler beställare börjar ställa krav på att GBRs återvinningssystem ska användas på byggena, säger Jenny Adnerfall.

Läs mer om GBR Golvåtervinning »

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.