Gå direkt till innehåll
KVM Norrköping och Daniel Johansson får bra feedback från sina kunder när de erbjuder projektspecifik återvinning
KVM Norrköping och Daniel Johansson får bra feedback från sina kunder när de erbjuder projektspecifik återvinning

Pressmeddelande -

Redovisning av spill blir bingo för beställare

För KVM i Norrköping är klimatarbete inte något som kan skjutas på framtiden. Genom målmedveten planering har företaget sänkt sina CO2-utsläpp med 69 ton på ett år, från 90 ton 2019 till 21 ton 2020. Sedan i oktober 2019 klimatberäknar man alla sina offerter – och kan också genom projektspecifik uppföljning ange det förväntade klimatavtrycket av varje beställares pvc-spill.

- Det är spännande, vi ligger i startgroparna och får bra feedback från kunderna. De blir glatt överraskade när vi kan redovisa exakt hur mycket spill som samlats in just från deras projekt, säger Daniel Johansson, vd och kalkylansvarig på KVM Norrköping.

Han nämner som konkret exempel en nyligen färdigställd entreprenad, omsorgsboendet Kvarteret Bergskvadraten med Skanska som beställare.

- Vi la in 4 500 kvadratmeter plastmatta från Forbo och återvann 1 037 kilo installationsspill. Formeln är sedan att multiplicera spillet med tre för att få fram CO2-vinsten. I det här specifika projektet minskade vi alltså CO2-belastningen med 3,1 ton.

- Riktigt häftigt blir det sedan när det visar sig att hela entreprenaden sparat in ett halvt ton CO2! Jag vet vilket klimatavtryck mina killar har per arbetstimme, och i anbudet till Skanska beräknade jag att vårt klimatavtryck skulle uppgå till 2 600 kilo CO2. Det innebär ett minskat utsläpp i hela projektet på 500 kilo CO2.

Uppföljningen på projektnivå innebär inget större merarbete för entreprenören. Beställarens spill läggs i egna säckar och får en unik projektreferens. Sedan transporteras säckarna till anläggningen för GBR Golvåtervinning i Ronneby, där spillet vägs och återvinns. Plastspillet blir så småningom till nya golv och ingår därmed i ett cirkulärt flöde istället för att brännas upp.

- Det är egentligen inte svårt. Det gäller bara att ha rutiner och inte tappa några trådar. Genom den projektspecifika uppföljningen så bidrar vi i allra högsta grad till beställarens hållbarhetsabete, säger Daniel Johansson. Det uppskattar kunderna idag, där de flesta behöver jobba rejält för att få ned sitt klimatavtryck per kvadratmeter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är enrikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat medinformation, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö-och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksomGBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.