Gå direkt till innehåll
-Vid upphandling ska det vara bra jobb till rätt pris som gäller, inget annat. Därför tycker jag antikorruptionskriteriet är bra, säger Martin Andréasson, Örebro Parkett & Golv. Foto: Barabild
-Vid upphandling ska det vara bra jobb till rätt pris som gäller, inget annat. Därför tycker jag antikorruptionskriteriet är bra, säger Martin Andréasson, Örebro Parkett & Golv. Foto: Barabild

Pressmeddelande -

Antikorruption för en hållbar byggbransch

-Jag har aldrig gillat den där gamla kulturen där sidotjänster, eller egentligen mutor, sågs som en förutsättning för att få in uppdrag. Vid upphandling ska det vara ”bra jobb till rätt pris” som gäller, inget annat. Därför tycker jag att det nya antikorruptionskriteriet är alldeles utmärkt, säger Martin Andréasson, vd och ägare på Örebro Parkett & Golv.

Ett målinriktat arbete mot korruption är ett relativt nytt inslag för entreprenörer som är godkända enligt Golvbranschens kvalitets- och hållbarhetskoncept Auktoriserat Golvföretag. Kriteriet tillkom våren 2019. Syftet är att företagens antikorruptionspolicy ska öka den sociala hållbarheten genom att uppmärksamma och motverka otillbörliga förmåner i branschen.

- På företaget pratar vi ofta om korruption, och vilka uttryck det kan ta, både i ledningsgruppen och med våra killar på arbetsplatsträffarna.

- Vi har till och med satt upp en tavla i lunchrummet som handlar om antikorruption. Den sitter där som en viktig påminnelse om vad som gäller, säger Martin Andréasson.

Samtliga auktoriserade golvföretag, både entreprenörer och leverantörer, ska tillämpa policyn. Företagen ska redogöra för vad som gäller enligt lagstiftning samt var de drar gränsen för otillbörlig påverkan. Det ska också framgå i policyn hur företagen arbetar förebyggande och hur man ska hantera eventuella fall av korruption.

Johan Aspelin, vd för Golvbranschen, förklarar att det historiskt funnits problem med mutor i byggbranschen där underentreprenörer på olika sätt pressats till sidotjänster. Att motverka detta är viktigt på företags- och branschnivå.

- Antikorruptionskriteriet inom Auktoriserat Golvföretag är ett steg i rätt riktning för att fortsätta utveckla golvbranschen och golvföretagen mot hållbarhet och socialt ansvar.

Att godta GBRs Etiska Regler finns som grundkrav för alla företag som ska anslutas till Golvbranschen, GBR. Auktoriserade Golvföretag har tagit ytterligare ett steg med en företagsspecifik antikorruptionspolicy som kontrolleras löpande. Arbetet blir ännu effektivare genom en systematisk uppföljning.

- Vi vill verka för en sund konkurrens i byggbranschen med tydliga avtal och seriösa aktörer, säger Johan Aspelin.

Auktoriserat Golvföretag är en stark signal för kvalitet och trygghet. Kriterierna har en direkt koppling till samhällets krav på hållbarhet och många av de skall-krav som ingår i offentliga upphandlingar är redan uppfyllda hos auktoriserade företag. För att få kvalitetsstämpeln Auktoriserat Golvföretag ska golventreprenören bland annat ha mätbara mål för sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete samt underkasta sig extern kontroll av det systematiska arbetet.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Presskontakt

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat material

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.