Gå direkt till innehåll
Forbos chef för  hållbarhet och teknisk service, Jonas Rothén, menar att Golvbranschens auktorisation är unik i sin bredd
Forbos chef för hållbarhet och teknisk service, Jonas Rothén, menar att Golvbranschens auktorisation är unik i sin bredd

Pressmeddelande -

Enklare upphandla hållbar golvinstallation

- Att vi har koll på kemiskt innehåll och miljöpåverkan är bra, men att kriterierna också omfattar social hållbarhet och rutiner mot korruption gör faktiskt Golvbranschens auktorisation unik, säger Jonas Rothén, chef för hållbarhet och teknisk service hos golvleverantören Forbo.

Golvbranschens kvalitetskoncept Auktoriserat Golvföretag omfattar nu både leverantörer och entreprenörer. Det innebär en betydligt enklare upphandling av golvtjänster då de flesta skall-krav som kan ställas redan är uppfyllda.

Forbo blev nyligen godkänt som Auktoriserat Golvföretag vid en extern revision. Vid ett möte i Göteborg med hållbarhetschefer från flera olika branscher presenterade Jonas Rothén Golvbranschens auktorisation.

- Reaktionen var verkligen positiv. ”Wow, ni har ju lyckats samla alla certifieringar under ett tak!”.Auktoriserat Golvföretag är helt enkelt en ovanligt stark kvalitetsstämpel. Det skapar en hållbar och spårbar värdekedja som gör jobbet enklare för upphandlare av golvinstallationer.

Kriterierna för Auktoriserat Golvföretag bygger på FNs globala mål för en hållbar utveckling och syftar till att möta de allt strängare upphandlingskraven. Genom dokumentation och spårbarhet blir leveransen trygg för slutkunden.

Bland kriterierna för att bli auktoriserad finns dokumenterade rutiner mot korruption, riskanalys av underleverantörer, ett systematiskt miljö- och arbetsmiljöarbete, innehållsdeklaration via elektronisk byggvarudeklaration eBVD eller motsvarande samt att uppfylla kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Leverantör av plastgolv ska även vara ansluten till GBR Golvåtervinning som återanvänder plastspill.

- Några av revisionskraven är på sitt sätt självklara, som att ange kemiskt innehåll och minska sin miljöpåverkan. Annat är svårare. Kraven på social hållbarhet och antikorruption, både på oss som företag och i kedjan av underleverantörer, gör att vi behöver ha full spårbarhet. Vår bransch är komplex och dessa olika kriterier visar att vi på allvar vill täcka in dagens verklighet.

- Konceptet är unikt. Det är så mycket mer än en vanlig yrkescertifiering. Jag tycker verkligen vi kan vara stolta över auktorisationen, där entreprenörer och leverantörer tillsammans bildar en spårbar, heltäckande värdekedja, säger Jonas Rothén.

Förutom Forbo har även Kiilto och Falck Design nyligen blivit Auktoriserade Golvföretag.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Golvbranschen GBR är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar nära 300 golventreprenörer och ett 40-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt 08-702 30 90 Länk-text

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.