Gå direkt till innehåll
Revision ger kunskap i golvföretag

Pressmeddelande -

Revision ger kunskap i golvföretag

En bärande del av kvalitets- och miljölednings-konceptet  Auktoriserat Golvföretag är de kontinuerliga revisioner som Golvbranschen GBR gör. Linda Kindvall tar emot vid revisionsbesöket hos Anders Golv & Kakel i Norrtälje. Tidigare har företaget anlitat en konsult som hjälpt till att upprätta revisionshandlingarna men från och med nu har Linda, tillsammans med VD Anders Karlsson, bestämt att de själva ska göra jobbet.

–Det finns många fördelar med att förbereda revisionen själva. Viktigast är kanske att kunskapen stannar kvar här på företaget och att alla förstår vad det innebär att vi är auktoriserade, säger Linda som själv jobbat som plattsättare i 17 år innan hon nu börjat på kontoret och i butiken.

Revisionsbesöket, som görs var 12:e till 22:a månad hos alla Auktoriserade Golvföretag, annonseras i god tid. Det gäller att ha koll på alla papper, protokoll och planer när det är dags! Tillsammans går revisor Ulf Ström och Linda igenom företagets verksamhetsbeskrivning, kvalitets- och miljöpolicy, obligatorisk utbildning, GVK-kompetens, marknadsföring och mycket annat.

-Använd checklistorna på GBRs webbplats! Där finns massor av hjälp och inspiration, tipsar Ulf.  Där hittar man också länkar till förklarande dokument som underlättar jobbet med de egna planerna.

Linda får en stor stjärna i kanten för de pärmar hon gjort till var och en på företaget. Pärmarna står prydligt och lättillgängligt mitt i köket där man träffas på morgonen. Där finns alla dokument som beskriver företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner. Varje anställd har också skrivit under på att pappren verkligen är lästa. 

Ulf påpekar att verksamhetsbeskrivningen fungerar, men att den blir mer lättläst om innehållet spaltas upp och kanske skrivs i punktform. Det är en bra synpunkt tycker Linda som strävar efter att företagets material ska vara lätt att ta till sig.

Linda och Ulf diskuterar också företagets miljömål. Auktorisationen kräver två tydliga, avstämbara mål. Anders Golv & Kakel ska minska förbrukningen av bränsle med 5 procent i liter per mil, jämfört med föregående år, samt öka andelen återvunnet installationsspill.

Marknadsföring sker genom annonsering i lokalpressen och via hemsidan. Att man är auktoriserade syns genom skyltning i butiken, på offerter och beställningsunderlag. –Flera kunder har också hittat oss genom Auktoriserat Golvföretags hemsida, det är bra, avslutar Linda Kindvall.

Företaget behöver skicka in ett par kompletteringar, bland annat ska KMA (Kvalitets, - miljö- och arbetsmiljö)-planen utvecklas något, men i mitten av mars räknar Ulf Ström med att revisionen ska vara helt godkänd. Då dröjer det minst ett år tills Anders Golv & Kakel får revisorsbesök igen.

Läs mer om revision av Auktoriserat GolvföretagÄmnen

Kategorier


kompetens \ kvalitet \ garanti
Auktorisationen administreras av Golvbranschen, GBR.
info@golvbranschen.se \ www.auktorisation.se

Kontakter

Relaterat innehåll

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation som representerar 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör. GBR arbetar bland annat med information, forskning samt teknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.