Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Glada bonden mejeri begär prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen har beslutat om interimistiskt förbud för Glada bonden mejeri att använda specifika beteckningar på etiketter och marknadsföring av Sveriges enda ost från Boxholm. Glada bonden mejeri genomför åtgärder i enlighet med beslutet, men begär prövningstillstånd i för överklagande till Patent- och Marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.

”Patent- och marknadsdomstolen har ju ännu inte tittat på själva huvudfrågan – rimligheten i att den enda ost som får heta något med Boxholm görs i Östersund och inte har samma smak, konsistens eller ens recept som tidigare – mer än översiktligt. Vi anser att det interimistiska förbudet därför är för långtgående, varför vi begär prövningstillstånd för överklagande”, säger Glada bondens ordförande Anders Birgersson. ”Konsumenter som vill köpa ost från Boxholm ska kunna göra det, och idag har det blivit svårare. Det är det vi vill göra någonting åt.”Ämnen

Kategorier


Växtkraftiga produkter från Sveriges glada bönder

Glada bonden är en kraftfull allians av och med svenska mjölkproducenter, som driver tillverkningen som ett steg i att utveckla den svenska mejerimarknaden. Avsikten är att skapa en fungerande råvarumarknad för Sveriges mjölkbönder och utöka produktionen, också med färskvaror. Det skapar livskraft, ger långsiktiga förutsättningar för att arbeta med hög kvalitet genom hela produktionskedjan och utvecklar en inhemsk försörjning av livsmedel.

Den korta vägen från produktion till bord ger större flexibilitet och stabilitet. Det betyder bättre produkter som är enklare att förstå varifrån de kommer och vilken nytta de gör — närmare producerade, till rätt pris, färska och goda.

Glada bonden vill värna och utveckla den svenska ostkulturen. Att välja ost från Boxholm och Glada bonden mejeri är att göra just det — till gagn för bönder, handlare och konsumenter.

Kontakter

Anders Birgersson

Anders Birgersson

Presskontakt Ordförande Glada bonden 0733603054

Relaterat innehåll

Växtkraftiga produkter från Sveriges glada bönder

Glada bonden är en kraftfull allians av och med svenska mjölkproducenter, som driver tillverkningen vid Glada bonden mejeri som ett steg i att utveckla den svenska mejerimarknaden. Avsikten är att utöka produktionen, också med färskvaror. Målet är att skapa en fungerande råvarumarknad för Sveriges mjölkbönder – livskraft och långsiktiga förutsättningar att arbeta med hög kvalitet genom hela produktionskedjan – och utveckla en inhemsk försörjning av livsmedel.

Glada bonden mejeri